Viime vuosien omakotikaupasta

opkoti-viimevuosien-asuntokaupasta-1200×628-web

Viime vuosien omakotikaupasta

Aluksi: Viime viikkoina on mediassa käyty keskustelua asuntokaupasta – tuosta meille kaikille niin kiinnostavasta aiheesta. Erityisesti keskustelussa on ollut OKT-kaupan tilanne ja kehitys viime aikoina. Mutkat suoristaen voidaan sanoa keskustelun olleen hinnanalennus- ja myyntiaikojen pidentyneisyyspainoitteista.

Tilanne Pohjois-Savossa: Taajamien ulkopuolisilla alueilla asuntokaupassa on tämän vuoden alkupuolella ollut havaittavissa volyymin tasaantumista, mikä kehitys jatkunee kaupungistumisen vuoksi jatkossakin? Mutta mikä on OKT-kaupan tilanne ”perinteisessä Kuopiossa” ts. keskustan ympärille piirrettävän 10 km:n säteen sisällä? Pyysin ammattiarvoitsijaa tekemään analyysin em. alueen OKT-kaupoista ajalta 2015-2018 ts. neljältä vuodelta. Lähteenä oli KVKL:n HSP-palveluun kirjautuneet OKT-kaupat, joita oli tuona aikana yhteensä 505 kpl. Seuraavassa muutamia näistä tilastoista tehtäviä johtopäätöksiä – samalla tarkkuudella kuin tilastoista ylipäätään voidaan tehdä ”oikeita” johtopäätöksiä;

1970-1979 rakennetut (33 kauppaa): Kauppoja on tehty tässä segmentissä vuosittain verrattain tasan ts. 10 taikka alle / vuosi. Myytävien talojen asm2-koko (keskiarvoisesti) on pienentynyt vuoteen 2018 tultaessa (2015 140 m2:stä 122 m2:iin 2018). Olisiko myytyjen talojen koon pienentyminen syynä kohonneeseen keskineliöhintaan (1.515 €/m2 2018 vrt. 1.379 €/m2 2015)? Neljän vuoden aikana tehtyjen kauppojen kauppahintojen keskiarvo on ollut 190.625 €. Nämä kaupat muodostavat vain 6,5 % koko tarkastelujakson OKT-kauppavolyymistä.

1980-1989 rakennetut (100 kauppaa): Kauppoja on tehty tässä segmentissä vuosittain verrattain tasan ts. noin 25 / vuosi (2018 29 kpl). Myytävien talojen asm2-koko (keskiarvoisesti) on kasvanut vuoteen 2018 tultaessa (2015 119 m2:stä 127 m2:iin 2018). Keskineliöhinta on pysynyt sangen vakaana (1.736 €/m2 2018 vrt. 1.712 €/m2 2015). Neljän vuoden aikana tehtyjen kauppojen kauppahintojen keskiarvo on ollut 210.461 €. Nämä kaupat muodostavat 19,8 % koko tarkastelujakson OKT-kauppavolyymistä.

1990-1999 rakennetut (80 kauppaa): Kauppoja on tehty tässä segmentissä vuosittain eri määrät (2015 15 kpl ja 2018 26 kpl). Myytävien talojen asm2-koko (keskiarvoisesti) on pienentynyt vuoteen 2018 tultaessa (2015 148 m2:stä 128 m2:iin 2018). Olisiko tässäkin segmentissä talojen koon pienentyminen syynä keskineliöhinnan kohoamiseen (2.017 €/m2 2018 vrt. 1.710 €/m2 2015). Neljän vuoden aikana tehtyjen kauppojen kauppahintojen keskiarvo on ollut 255.492 €. Nämä kaupat muodostavat 15,8 % koko tarkastelujakson OKT-kauppavolyymistä.

2000-2010 rakennetut (292 kauppaa): Kauppoja on tehty tässä segmentissä vuosittain aika tasaisesti (2015 68 kpl ja 2017 78 kpl). Myytävien talojen asm2-koko (keskiarvoisesti) on pysynyt samassa suuruusluokassa (2016 143 m2 ja vuosina 2015/2018 148 m2). Tässä segmentissä keskineliöhinta on vaihdellut (2.204 €/m2 2018 vrt. 2.073 €/m2 vuonna 2015) – kokonaisuudessaan vuosittaiset hintavaihtelut ovat olleet vähäiset. Neljän vuoden aikana tehtyjen kauppojen kauppahintojen keskiarvo on ollut 316.105 €. Nämä kaupat muodostavat ylivoimaisesti suurimman osuuden (57,8 %) koko tarkastelujakson OKT-kauppavolyymistä.

Lopuksi: Kuopiota on rakennettu alue kerrallaan, joten eri vuosikymmenien omakotitalot ja tietty hintataso löytyvät tietyiltä alueilta. 2010-luvulla on myyty pääasiassa verrattain uusia omakotitaloja, sillä 1990-luvulla taikka myöhemmin rakennettujen talojen osuus koko kauppavolyymistä on yli 73 %. Tarkastelualueella median väitteille OKT-kaupan ”lamaantumisesta” taikka huoli kauppahintojen romahtamisesta on vähintäänkin ennenaikainen! Vuosi 2018 oli verrattain vilkas OKT-kauppavuosi.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search