Vastuullisuus poikkeusoloissa

 In 2020
op-koti-vastuuullisuus-poikkeustilanteessa-web

Elämme poikkeuksellisia aikoja – asuntokaupassakin: Idästä maahamme saapunut yllättävä vieras on elellyt keskuudessamme jo useamman viikon ajan. Sen leviämisen estämiseksi on maamme hallitus, monet muut viranomaiset, yritykset ja yksittäisen ihmiset tehneet erilaisia toimia. Nämä kaikki ovat muuttaneet niin elin- kuin toimintaympäristöämme. Asuntomarkkina on osa muuta yhteiskuntaa eikä se voi elää omaa elämäänsä jossakin irrallisessa ”kuplassa”.

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvaaminen: Poikkeusolot merkitsevät vääjäämättä puuttumista kansalaisten perusoikeuksiin kuten liikkumis- ja kokoontumisvapauteen. Terveys menee kuitenkin tässä tilanteessa kaiken muun edelle. Vastuullinen kv-alan toimija ymmärtää vastuunsa ja kantaa sen asianmukaisesti riippumatta toimien lyhyen ajan taloudellisista uhrauksista.

Yleisesittelyistä pidättäytyminen: Vastuullinen välittäjä ei järjestä tässä tilanteessa yleisesittelyjä eikä muitakaan asiakastilaisuuksia. Emme voi ennakolta tietää, kuinka monta asiakasta tällaiseen tilaisuuteen saapuu. Tärkeintä on välttää viruksen leviäminen tälläkin keinoin.

Riskiryhmien huomioiminen: Maamme hallitus on linjannut riskiryhmiin kuuluviksi mm. yli 70-vuotiaat henkilöt, joita on kehotettu välttämään taloutensa ulkopuolisia ihmiskontakteja. Tavoitteena on ehkäistä heidän sairastumisensa ja mahdollisena viruksen kantajana oleminen. Tilanne on asuntokaupalle haasteellinen, sillä tässä ikäryhmässä on paljon kodinvaihtoa suunnittelevia. Tässäkin tilanteessa vastuullinen välittäjä ei halua viedä mahdollisena taudin kantajana virusta yli 70-vuotiaalle asiakkaalleen. Tästä syystä näissä poikkeusoloissa vastuullinen toimija hoitaa riskiryhmään kuuluvan asiakkaan palvelemisen digitaalisilla välineillä taikka kodinvaihtoprosessia lykätään poikkeustilan jälkeiseen aikaan.

Digitalisuuden momentum: Tässä hetkessä on oiva tilaisuus ottaa käyttöön kaikki kodinvaihtoprosessia helpottavat digitaaliset apuvälineet. Kotia voidaan esitellä useilla digitaalisilla välineillä, mutta ostajan laissa säädetyn selonottovelvollisuuden täyttämiseksi kohteessa on hyvä myös fyysisesti käydä. Toimeksiannot, tarjoukset sekä kaupatkin (vielä tietyillä varsin merkittävilläkin rajoituksilla) voidaan tehdä digitaalisesti. Harva meistä kuitenkaan ostaa itselleen uuden kodin käymättä paikan päällä: haistelemassa, katselemassa, kuulostelemassa sekä fiilistelemässä asuntoa & sen ympäristöä.

Välittäjän rooli nyt ja tulevaisuudessa: Välittäjällä on myyntiinsä tulevan kohteen selvitysvelvollisuus, joka täytetään hyvän välitystavan mukaan tekemällä kohteessa fyysinen katselmus ennen myynnin aloittamista. Tätä velvollisuutta ei edes valmiuslaki ole poistanut. Muutoinkin digitaliset järjestelmät ja työvälineet eivät ole poistamassa töitä pitemmässäkään juoksussa myynnin ammattilaisilta. Ihminen tarvitsee monimutkaisessa lainsäädännön, teknisten asioiden, tarjousneuvottelujen, kaupan vastuiden ym. maailmassa kasvollista kumppania kodinvaihtoasiassaan. Vastuullinen välitysliike pitää huolen siitä, että sillä on palveluksessaan vastuullinen ja ammattinsa osaava henkilöstö. Tehdään yhdessä hyvä kodinvaihtokevät ja -kesä.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search