Vastuullista välittämistä

op-koti-vastuullista-valittamista-web

Lähtökohta: Kiinteistönvälitystä ja kiinteistönvälitysliikkeitä säätelevässä lainasäädännössä sekä ohjeessa hyvästä välitystavasta on monia asioita, jotka pyrkivät varmistamaan, että välitysliikkeen kanssa asioiva asiakas – erityisesti kuluttajan asemassa – saa ansaitsemaansa palvelua. Onhan välityspalkkio yksi ihmiselämän suurimpia palvelusta maksettavia korvauksia.

Vastaava hoitaja ja toimipaikka: Jokaisessa kv-liikkeessä on oltava LKV-pätevyyden omaava vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnan lainmukaisuudesta viime kädessä henkilökohtaisella vahingonkorvausvastuulla ja koko omaisuudellaan. Kv-liiketoimintaa on myös harjoitettava kiinteästä toimipaikasta käsin.

Riittävä ammattitaito: Jokaisessa kv-liikkeessä ja jokaisessa sen toimistossa myyntipinnassa työskentelevistä vähintään 50 %:lla on oltava LKV-pätevyys. Muillakin työntekijöillä on oltava riittävä ammattitaito töidensä hoitamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen: Kv-liike on rahanpesun ym. estämistä sääntelevän lainsäädännön mukainen itsenäinen toimintavelvollinen. Asiakkaat tulee tunnistaa, tunnistamiset dokumentoida, pakotelistatarkistukset tehdä, PEP-selvitykset hankkia sekä asiakkaan liiketoiminta tuntea. Tämä tuntuu joskus ja joistakin ”turhalta” byrokratialta, mutta viime aikojen uutiset muutaman pankin saamasta huomiosta ja seuraamusmaksuista näissä asioissa osoittavat asialle asiaankuuluvan huomion ja vakavuuden.

Vastuuvakuutus: Jokaisella kv-liikkeellä tulee olla toimintansa vakuudeksi ja aiheuttamiensa vahinkojen varalta riittävän suuri vastuuvakuutus. Kv-liikkeen vastuu on tuottamusperusteista. Vahingonkorvaustilanteissa kv-liikkeellä on käännetty todistustaakka ts. velvollisuus dokumentoidusti osoittaa toimineensa huolellisesti.

Vakaa talous: Kv-liiketoiminta on yksi kovimmin kilpailtu palveluala. Tässä kilpailussa on tärkeää asiakkaan kannalta, että alan toimijoiden talousasiat ovat kunnossa, jotta asiakkaiden toimeksiannot voidaan asianmukaisesti hoitaa, ja että liiketoiminnalla on myös tulevaisuutta. Siksi eri alan toimijoiden tilinpäätöstiedoilla tulisi olla merkitystä nykyistä enemmän toimintaa arvioitaessa ja asiakassuhteita synnytettäessä.

Lopultakin ammattitaito ratkaisee: Menestynyt kv-liiketoiminta on maratonlaji, jossa ”matkan varrella” on monenlaisia vaiheita – niin sitä kuuluisaa alamäkeä kuin mahdollisesti myös ylämäkeä. Ammattitaito laajassa mielessä ratkaisee, kuka ja miten menestyy tällä mielenkiintoisella ja haastavalla palvelusegmentillä. Ammattitaito pitää sisällään niin alan substanssiosaamisen, sosiaaliset taidot, taloudelliset taidot, rakennustekniset taidot kuin erityisesti asiakkaan elinkaaren ja eri elämäntilanteiden ymmärtämisen.

Uusi vuosikymmenen on alkanut mukavan virkeissä merkeissä. Asuntokauppaa tullaan tälläkin vuosikymmenellä tekemään maamme eri osissa; erilaisista kodeista ja erilaissa elämäntilanteissa. Annetaan kv-alan ammattilaisten olla auttamassa näissä tilanteissa – vastuullisesti ja tuloksekkaasti.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search