Varainsiirtoveron muutokset

op-koti-pohjois-savo-varainsiirtoveron-muutokset-web

Aluksi: Suomessa verottaja on uusinut järjestelmiään ja prosessejaan tavoitteena kohdistaa veronmaksajan maksama vero vanhimpaan maksamatta olevaan veroon. Jotta tässä systeemissä hiukan erikoinen vero, varainsiirtovero, kohdistuisi maksuissa juuri tämän veron maksuun – riippumatta verovelvollisen muista veroista – on 11/2019 astunut voimaan hiukan uudistettu varainsiirtoveron maksukäytäntö.

Varainsiirtoveron maksu kiinteistökaupassa: Tällaisen omaisuuden varainsiirtoveron maksusta vastaa edelleen ostaja – ei kaupassa mahdollisesti mukana ollut kiinteistönvälittäjä. Ostajan tulee hoitaa maksu sähköisesti OmaVerossa taikka paperilomakkeella. Jos ostaja ei ole verohallinnon asiakas (esim. ulkomaalainen), tulee hänen rekisteröityä verohallinnon asiakkaaksi ja saada maksa varten henkilökohtainen varainsiirtoveron viitenumero. Ostajan tulee nykyisestä käytännöstä poikkeavasti tehdä verottajalle varainsiirtoilmoitus, jotta hän pääsee hakemaan lainhuutoa saannolleen. Kiinteistönvälittäjän tulee kertoa kanssaan asioineelle ostajalle tästä uudesta velvollisuudesta.

Varainsiirtovero asunto-osakkeen kaupassa: Nykyiseen tapaan kiinteistönvälittäjän kautta tehdyssä osakekaupassa varainsiirtovero maksetaan pääasiassa kaupantekohetkellä. Tämä jo siksikin, että kiinteistönvälitysliike vastaa välityksessään tehdyn osakekaupan varainsiirtoverosta. Veron maksaminen ja varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen on jatkossa mahdollista vain verohallinnon sähköisessä järjestelmässä – henkilökohtaisella maksuviitteellä. Ainakin isoimmissa kiinteistönvälitysjärjestelmissä on rajapinta tämän velvoitteen hoitamiseksi.

Varainsiirtoveroilmoitus jokaisesta verovelvollisesta: Entisessä maailmassa kaikki varainsiirtoverovelvolliset voitiin ilmoittaa samalla ilmoituksella. Jatkossa jokainen verovelvollinen ilmoitetaan omalla ilmoituksella, jotta verottaja kykenee kohdistamaan verosuorituksen oikealle verovelvolliselle.

Mahdollisia haasteita: Siirryttäessä enenevästi sähköisiin järjestelmiin on näihin järjestelmiin nuivasti suhtautuvilla kansalaisilla taikka tämän ”maailman” asioita osaamattomalla henkilöllä tiedossa enenevästi haasteita tulevaisuudessa. Käyttäessään asiantuntevan kiinteistönvälitysliikkeen palveluja, hoituvat nämäkin asiat muiden ammattitaitoa vaativien asioiden ohessa.

Itse mietin sellaisia heikolla kielitaidolla ja asuntoasioita tuntemattomalla taustalla varustettuja henkilöitä, jotka eivät ole Suomen verohallinnon asiakkaita: Joskus muutenkin haastavaan asuntokauppaprosessiin on tullut yksi haaste lisää. Tällaisesta asiakkaasta saattaa tuntua pompottelulta käydä rekisteröitymässä verottajan sivuilla verovelvolliseksi ennen veron maksua, mutta näin näyttää olevan jatkossa tarve tehdä.

Lopuksi: Verot tulee luonnollisesti maksaa, jotta tämä hyvinvointiyhteiskunta pyörii. Verottaja on rakentanut varainsiirtoveromaailmaan nerokkaan veronkantosysteemin, jossa verovelvollinen hoitaa veronkantotyön. Olisiko tästä malliksi muussakin palveluntuotannossa, jossa vähentyvä ja ikääntyväkin väestömme näyttää aiheuttavan harmaita hiuksia useammalle taholle? Toivottavasti näissä oloissa ei unohdeta tehdä asuntokauppaa – itse kunkin elämäntilanteeseen sopivasti osuen!

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search