Välityspalvelun hinnoittelu ja vertailtavuus

 In 2015
pekka-linna-juristiblogi-8

Lähtökohta: Välitysliikkeen suorituksen tulee vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja. Välityspalvelun hinta tulee ilmoittaa, kun välitysliike markkinoi yksinomaan tarjoamaansa palvelua tai tiedottaa palvelusta. Palvelun hinta on ilmoitettava selkeästi, yksiselitteisesti ja helposti havaittavasti. Ilmoitetun kokonaishinnan tulee sisältä myös ALV:n osuus sekä mistä summasta välityspalkkio peritään (kauppahinnasta / velattomasta kauppahinnasta). Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen pelkästään alkaen-hintana ei ole sallittu.

Välityspalkkio-sanan haasteellisuus: Palkkio-sanalla on helposti sellainen merkitys, että joku saa jotakin ekstraa ts. että normaalin palvelukorvauksen päälle saadaan ”bonus”. Tästä syystä välityspalkkio-sana on ongelmallinen, koska kyse on normaalista palvelun tuottamisesta maksettavasta hinnasta. Ko. sana on kuitenkin vakiintunut, joten sen kanssa on elettävä. Välityspalvelu on näinä haasteellisina aikoina mitä ilmeisemmin kohtuullisen kovaa ammattitaitoa vaativaa toimintaa.

Palvelun vertailu on haastavaa: Eri toimijoiden välityspalkkion vertailu on haastavaa, koska vertailija ei lähtökohtaisesti tiedä, mitä hän välityspalkkiolla saa. Palkkio voi olla vain perushinta, jonka päälle palvelun tuottaja laskuttaa markkinointi-, asiakirja- ym. kuluja. Toisaalta palkkio voi olla kokonaishinta, jossa on mukana kaikki palveluun kuuluva toiminta ja kustannukset. Asiakkaan kannattaa ”purkauttaa” välitysliikkeen kustannukset, jotta kokonaisuus selviää.

Välityspalvelun laadun vertailu on vielä hankalampaa? Kuten monella muullakin alalla välityspalvelun sisällön ja erityisesti laadun vertailu on haastavaa. Näin on varsinkin, jos itsellä taikka omalla suosittelupiirillä ei ole kokemuksia eri toimijoista. Tutkitusti välittäjän tunnettuisuus, luotettavuus ja aikaisemmat kokemukset ovat tärkeitä palvelun tuottajaa valittaessa. Vahva brändi on usein sinänsä vankka pohja asianmukaiselle toiminnalle, tehokkaille prosesseille sekä reklamaatioiden hyvälle hoitamiselle. Asiakkaan kannattaa välittäjää valitessaan ja toimeksiantoa tehdessään sopia, mitä hän on maksamallaan välityspalkkiolla odottamassa ja toisaalta palvelun tuottajalta saamassa.

Prosenttiperusteinen hinta euroiksi: Kv-alalla palkkiot ovat usein prosenttiperusteisia – kohteen hinnasta laskettuna. Prosentti ei kerro rahamäärää eikä palkkiota suhteessa toiseen tarjoukseen, joten prosenttiperusteinen palkkio kannattaa aina purkaa auki konkreettisiksi euroiksi. Näin palvelun ”oikea” hinta tulee selväksi kummallekin toimeksiannon osapuolelle.

Vertailu kannattaa: Tilanteet, joissa tarjotaan edullista välityspalkkiota ovat luonnollisesti houkuttelevia – kukapa ei haluaisi hyvää halvalla. Vanha viisaus on kuitenkin, että hyvää saa harvoin markkinoiden alhaisimmalla hinnalla. Mistä syntyy säästö, jos minimaalisella välityspalkkiolupauksella ei kohde menekään kaupaksi? Säästö taitaa jäädä tällaisessa tilanteessa kirjaimellisesti paperille.

Välityspalvelun vertailu eri toimijoiden kesken kannattaa. Tässä vertailussa hinnan tulee luonnollisesti olla osana kokonaisratkaisua, mutta tärkeintä asiakkaalle lienee kuitenkin oikean hinnan saaminen omasta kohteesta järkevällä myyntiajalla ja turvallisella kaupalla.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search