Välitysalan siirtymäaika loppuu

 In 2015
pekka-linna-juristiblogi-32

Välitysliikelain 5 §:n 1 momentti: Lakiin lisättiin (19.4.2013/27) määräys, jonka mukaan välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään puolella on oltava LKV-pätevyys ja että muillakin välitystehtäviä suorittavilla on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.

Siirtymäaika: Jotta alalla toimivilla yrityksillä ja sen työntekijöillä olisi ollut aikaa varautua em. muutokseen, säädettiin lakia muutettaessa, että em. momentti tulee voimaan 01.01.2016. Tämä aikaraja astuu voimaan vääjäämättä uudenvuoden rakettien räiskeen päätyttyä, eikä tähän siirtymäaikaan ole enää mitään uutta siirtymäaikaa.

Vastaavan hoitajan vastuu: Vastaava hoitaja vastaa siitä, että 01.01.2016 koko välitysliikkeen ja sen jokaisen toimipaikan välitystehtäviä hoitavista yli 50 %:lla on LKV-pätevyys. Tämän tilanteen tulee vallita heti vuoden 2016 alussa.

Jos sitten jatkossa LKV-pätevyyden omaavien osuus laskee alle em. rajan, on tilanne korjattava kolmen (3) kuukauden sisällä riman alittamisesta.

Omapäisiä ajatuksia: Se, että jollakin henkilöllä ei ole LKV-pätevyyttä, ei luonnollisestikaan merkitse, etteikö tällainen henkilö voi olla kv-alan ammattilainen. Käytännön elämässä myyntineuvottelija- taikka muulla vastaavalla tittelillä toimii sekä pitkään alalla olleita ammattilaisia että myös muita jostakin syystä LKV-koetta läpäisemättömiä henkilöitä. Kaikki alalla toimijat eivät myöskään koskaan läpäise LKV-koetta sen vaativuuden johdosta.

Toisaalta kv-ala on todellinen poikkeus erityisammattitaitoa vaativista aloista, kun sille voi tulla työskentelemään ilman minkäänlaista tutkittua taikka osoitettua alan vaatimukset täyttävää ammattitaitoa. Kokemus on osoittanut, että alalle on liian helppo tulla, mutta alalla todella haastavaa menestyä pitkässä juoksussa.

Lainsäätäjän tulisi mitä pikimmin kiristää LKV-pätevyysvaatimusta niin, että alalle ei hankinta-ja myyntityöhön tulisi päästää henkilöitä ilman LKV-pätevyyden suorittamista. Kaikilla alalla työskentelevillä tulisi olla em. pätevyys tietyn siirtymäkauden jälkeen. Näin saataisiin edistettyä turvallista asuntokauppaa sekä uskottavuutta alalle, koska LKV-koe ei ole mikään läpihuutojuttu.

Mitä tapahtuu 01.01.2016 jälkeen: Jokainen meistä voi katsoa ympärilleen, täyttyvätkö kaikilla alan toimijolla em. toiminnan edellytykset? Aluehallintovirastot aloittanevat omat tarkastuskierroksensa ensi vuoden alussa ja ottavat käyttöön heille lainsäädännössä annetut sanktiot. Miten ne käytännössä purevat, jää nähtäväksi.

Omapäiset johtopäätökset: Kv-ala on tekijälleen sekä haastava että mahdollistava ala. Myynti ei ole rakettitiedettä, vaan palvelua tarjoavan asiakkaan tarpeiden täyttämistä – aktiivisesti ja ammattitaitoisesti.

LKV-pätevyys ei tuota automaattisesti aktiivisuutta, mutta opitut asiat oikein käytäntöön vietyinä tekevät palvelusta ja sen lopputuloksesta kaikille kaupan osapuolille turvallisemman. Kannustan kaikkia alalla toimivia hankkimaan LKV-pätevyyden ja asiakkaita valitsemaan omaksi palveluntuottajakseen alan vaatimukset täyttävän välitysliikkeen.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search