Välitysalan lainsäädäntömurros

 In 2014
pekka-linna-juristiblogi-9

Lainsäädäntö niin Suomessa kuin muissakin sivistysmaissa lisääntyy ja monimutkaistuu koko ajan. Kiinteistönvälitysalalla 1990-luvun puolen välin jälkeen on uusiutunut perhe-ja perintöoikeudellista lainsäädäntöä lukuun ottamatta melkein kaikki lainsäädäntö.

Aivan viime aikoina ovat uusiutuneet seuraavia asioita säätelevät normit: Välitysliikkeiden toimintaa säätelevä ns. välitysliikelaki, jossa keskeisenä uudistuksena on LKV-vaatimuksen kiristyminen 01.01.2016. Tämä uudistus lisää ammattimaista toimintaa alalla edellyttämällä 50 %:lta välitysliikkeenhenkilökunnalta LKV-pätevyyttä. Paljon puhuttu energiatodistusvaatimus laajeni 7/2014 lukien koskemaan myös rivi- ja kerrostalojen lisäksi myös tiettyjä liiketiloja. Kuluttajansuojaan liittyen uusittiin kotimyyntiä ja välityspalvelujen hintamerkintöjä sääteleviä normeja muutama kuukausi sitten. Isoa trendiä kohti sähköisempää asiointimaailmaa merkitsi sähköisen kiinteistökaupan järjestelmän käyttöön ottaminen, jota tosin vielä on käytetty melko yksittäisissä tapauksissa.

Muutos on tälläkin alalla pysyvä ilmiö. Tällä hetkellä ovat jossakin valmisteluvaiheessa mm. seuraavat asiat: Välitysliikkeellä markkinoinnissa olevasta kohteesta ilmoitettavia tietoja säätelevä ns. asuntomarkkinointiasetus on tullut uusimisikään. Uusimistarvetta on mm. pinta-alojen ilmoittamisen sekä kohteen hinnan ilmoittamisen osalta. Asunto-osakkeiden saaminen sähköisiksi (normaalien pörssiosakkeiden sähköisen maailman tapaan) on iso hanke, jota valmistellaan parhaillaan. Kun tämä uudistus saadaan joskus aikaan, ollaan lähellä sähköistä kaupantekomaailmaa. Myös porukalla esim. kerros- tai rivitaloa ilman perustajaurakoitsijaa rakentamaan aikovia normittava ns. ryhmärakennuttamislaki on valmisteilla.

Edellä mainitun lisäksi verolainsäädännössä tulee muutoksia ensi vuodelle. Valtion rahantarve ei ole jatkossakaan vähentämässä asumiselle kohdistuvaa verorasitusta, minkä ilmiön kanssa meidän on vain opittava elämään.

Kaikki tämä normitulva, sähköinen maailma sekä nuoremman asiakaspolven muuttuvat odotukset palvelusta merkitsevät haastetta koko kiinteistönvälitysalalle. Kaiken tämän muutoksen keskellä kiinteistönvälittäjän rooli alan ammattilaisena sekä kauppaan tarvittavan aktiivisuuden ja kontaktoinnin osaajana korostuu jatkossa. Osattavia ja hallittavia asioita on aina vain enemmän, vaikka osa prosesseista hoidetaankin sähköisessä maailmassa.

Itse en usko välittäjän häviävän mihinkään asuntokauppaprosessista. Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan ammattilaista, joka kasvokkaisessa kontaktoinnissa edesauttaa niin juridisesti kuin taloudellisesti turvallisessa asunnon hankinnassa.

Pimenevät syysillat mahdollistavat istumisen lämpimällä kotisohvalla internetin asuntoportaaleja selaten. Tällä hetkellä asunnon hankinta on yhtä turvallista ja järkevää kuin aikaisemminkin. Ikkunasta syyssateeseen katsottaessa on turvallista huomata asuvansa omassa kodissa. Toivon Pohjois-Savon asuntojen kokonaistarjonnasta löytyvän kaikille asuntoa haaveileville sopiva asunto.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search