Tulossa myyntiin-markkinointi

 In 2018
opkk-tulossa-myyntiin-markkinointi

Säänneltyä kohdemarkkinointia: Kv-alan markkinointi on varsin säänneltyä – kuluttajan suojaksi. Markkinoinnista on säännöksiä sekä alan yleislaissa Kuluttajansuojalaissa että kv-alan erityislaeissa. Maailma markkinoinnissakin muuttuu – sähköiset markkinointikanavat ovat tulleet vahvasti mukaan kuvaan.

Kuluttajaa suojataan: Asunnon myyminen ja ostaminen ovat iso asia kaupan kummallekin osapuolelle. Myyjällä on lain mukainen vastuu myymästään asunnosta (tiedonantovelvollisuus), ostajalla vastuu selvittää ostamaansa (selonottovelvollisuus) sekä kiinteistönvälittäjällä nämä molemmat velvollisuudet. Nämä velvollisuudet täytetään hankkimalla ja tutkimalla tietyt asiakirjat, aistimalla kaupan kohdetta, kertomalla sen ominaisuuksista/puutteista/tulevista remonteista rehellisesti sekä mahdollisesti teettämällä asunnossa haluttuja kuntoon liittyviä tutkimuksia. Tällä tavalla pyritään turvaamaan kummankin kaupan osapuolen tietoisuus/käsitys, mitä ollaan myymässä ja ostamassa.

Kv-liikkeen markkinointi: Kv-lainsäädännössä ja Hyvän välitystavan ohjeistuksessa ovat selvät säännöt siitä, mitä asiakirjoja tulee olla saatavissa asunnon markkinoinnissa, myöhemmin esittelyssä, sittemmin tarjouksen ja lopuksi kaupanteossa. Hyvän välitystavan mukaisesti toimiva kv-liike ei jousta näiden tietojen hankkimisessa ja kertomisessa. Ei varsinkaan vaiheessa, jossa ostajakandidaatti on halukas tekemään sitovan ostopäätöksen ts. tarjouksen.

Tulossa myyntiin-markkinointi: Tällaisessa AVI:n nyttemmin siunaamassa markkinoinnissa on kyse siitä, että kv-liike voi markkinoinnissaan (esim. somessa) kertoa, että meille on tulossa myyntiin tällainen ja tällainen kohde. Tällainen markkinointi edellyttää, että kv-liikkeellä on allekirjoitettu ja voimassa oleva kirjallinen/sähköinen, mutta kirjalliseen muotoon saatettavissa oleva toimeksianto – kaikkine siihen liittyvine asiakirjoineen esim. valtakirjoineen. Sallittua ei siis ole kertoa, että meille on tulossa myyntiin asunto, josta ei vielä ole tehty toimeksiantoa. Koska kyseessä on varsin tiukasta markkinointisäännöstä annettu lievennys, ei sen soveltamista voida laajentaa kv-liikkeen omalla tulkinnalla. Kohdetta ei luonnollisesti voi esitellä ennen kuin siitä on hankittu/saatu esittelyssä vaadittavat asiakirjat taikka ottaa vastaan tarjousta. Keskeisin esillä oleva asiakirja on säännösten mukaisesti laadittu esite.

Asiakkaan saama hyöty: Tulossa myyntiin-markkinointi mahdollistaa kohteesta mahdollisesti kiinnostuneelle asiakkaalle paremman tukevan esittelyn kalenteroinnin, rahoituksen hankkimisen aloittamisen sekä muunkin valmistautumisen kohteen hankintaan. Kv-liikkeelle tämä uusi markkinointikeino mahdollistaa paremman asiakkaan palvelemisen – tässä hektisessä ja osittain fiilisvetoisessakin markkinassa.

Lopuksi: Helteinen kesä on monin paikoin ollut helteinen myös asuntokaupallisesti. Mikään markkinointi ei korvaa oikeaa asunnon hinnoittelua eikä aktiivista myytävänä olevan kohteen tarjoamista potentiaalisille asiakkaille. Ylisuuret lupaukset asunnon toteutuvasta myyntihinnasta ja myyntiajasta tuottavat pettymyksiä niin asuntonsa myyntiä haluaville kuin ylisuureen myyntihintaan nähden alhaisia tarjouksia tekeville. Lämmintä asuntokauppasyksyä!

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search