Taloyhtiötietojen ”stailaaminen”

 In 2018
Taloyhtiötietojen ”stailaaminen”

Median kertomaa: Valtakunnan isoimmassa sanomalehdessä ja yhdessä muutama viikko sitten hovioikeudesta tulleessa ratkaisussa on ollut esillä ostajalle kerrotut seikat taloyhtiön asioista. Ensimmäisessä on ollut kyse asunnon stailauksesta suhteessa taloyhtiön tilanteeseen ja jälkimmäisessä ostajien ”tiedottomuudesta” taloyhtiön tulevien remonttien heille aiheuttamista kustannuksista.

Kiinteistönvälittäjän arkitodellisuus: Välittäjän tulee hankkia ennen markkinoinnin aloittamista tietyt asiakirjat/tiedot, tarkistaa niiden oikeellisuus sekä laatia tämän tiedon pohjalta ostajakandidaatille annettava esite. Perusperiaatteena on, että ostajalle on annettava kaikki sellaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta sitovan ostopäätöksen (osakkeiden osalta tarjouksen) tekemiseen. Määrittelyille ”kaikki” ja ”vaikutusta” annetaan oikeuskäytännössä yksittäisissä tapauksissa juuri siihen tapaukseen soveltuva tulkinta.

Tasapuolisuus myyjän ja ostajan kesken: Välittäjän tulee valvoa kohtuudella sekä myyjän että ostajan etuja. Aina nämä edut eivät ole samansuuntaisia: Myyjä ei aina välttämättä haluaisi, että kaikkia kaupan kohteeseen/yhtiöön liittyviä asioita kerrottaisiin kovin avoimesti ja perusteellisesti, koska silloin ostajan löytäminen voi tietyissä kohteissa olla haasteellista. Yleensä ostaja taasen haluaa saada kaikkia relevantit tieto kohteesta ostopäätöksensä pohjaksi. Tasapainoilu näiden eri intressien välissä on välittäjälle joskus – todellista tasapainoilua.

Ammattimaisen välitystoiminnan merkki: Ammattimaisesti toimiva välittäjä hankkii myytävästä kohteesta kaiken tarvittavan tiedon, kirjaa sen asianmukaisesti esitteelle, avaa esitteen kerrottua ostajalle sekä varmistaa kohtuullisesti ostajan ymmärtäneen kerrotun. Taloyhtiön asiat ovat joskus haasteellisia ymmärtää mielessään vain huoneistoa ostavalle. Välittäjän tehtävänä on kertoa, mikä ero on itse osakkeiden omistamisella ja niiden hallinnan kohteena olevalla huoneistolla.

”Stailaaminen”: Kolumnin alussa mainitussa HS:n yleisöosaston kirjoituksessa kritisoitiin toimintaa, jossa asunnon fiksaamisella pyritään kiinnittämään ostajan huomio väärään asiaan: Ts. osakkeiden hallinnan kohteena olevaan huoneistoon – taloyhtiön taloudellisen & sen omistamien rakennusten teknisen kunnon sijasta.

Itse en ymmärrä saati kannata joko-tai-ajattelua. On aivan ilmeistä, sallittavaa ja jopa toivottavaa, että välittäjä avaa ostajalle taloyhtiön asioiden ja huoneiston hallitsemisen eron: Välittäjä selvittää ostettavien osakkeiden kohteena olevan yhtiön niin taloudellisen kuin sen omistamien rakennusten kunnon – ml. tulevat remontit mahdollisine kustannuksineen.

Em. toiminta ei luonnollisestikaan estä huoneiston stailaamista fiksulla siivoamisella ja tavaroiden järjestelyllä hyvään myyntikuntoon. Kukapa meistä ei haluaisi tutustua ammattilaisen käsittelemään asuntoon – saati sitten ostaa sellaista. Minä ainakin haluaisin ja voisin ostaakin.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search