Sukittamalla vaiko uusimalla?

 In 2017
opkk-blog-2017-8

Välitysliikkeen esitteen tiedot: Asiakkaalle annettavassa esitteessä lukee: ” Pohjaviemäri uusittu ja pystyviemärit korjattu 2008”. Vajaan kahden vuoden jälkeen kaupasta ja vajaan 10 vuoden jälkeen em. toimenpiteiden jälkeen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa tehdään päätös viemärien uusimisesta. Osakkeet ostaneen asiakkaan osakkeille uusimiskustannus on noin 700 – 1.000 €, mikä tarkoittaa kymmenien tuhansien lisäkulujaostajalle. Ostaja on ymmärrettävästi hiukan ihmeissään ja kyselee, josko hankkeelle löytyisi ”rahoittaja”.

Erilaiset tavat toteuttaa viemäriremontti: Markkinoilla on monia tapoja ja tekniikoita korjata korjattavia viemärejä. On pinnoittamista, sukittamista ja putkiston uusimista – tärkeimpiä mainitakseni. Koska en ole tämän alan ammattilainen, en ota kantaa em. tekniikoiden hyvyyteen taikka huonouteen. Otan tässä kolumnissa kantaa asioista tiedottamiseen sekä siihen liittyvään kaupan osapuolten tietoisuuteen kustannuksista sekä yleisemmin rakennusten elinkaariajatteluun. Viimeksi mainittuhan tarkoittaa sitä, että kaikilla materiaaleilla on luonnollinen ja oletettava elinikä, jonka jälkeen niitä tulee korjata taikka ne uusia. Tämän ajattelun soisi olevan kirkkaana jokaisen asuntoa myyvän/ostavan mielessä, kun kauppaa harkitaan.

Haastan asunto-osakeyhtiöt: Suomalaisten varallisuus on kiinni pääosin asunnoissa. Niitä tulee ajan kuluessa hoitaa, korjata ja uudistaa – jossakin vaiheessa osa todennäköisesti myös purkaa. Tämä on kaiken rakennusten omistamisen ja hallinnan kulmakivi. Asunto-osakeyhtiöt omistavat satoja tuhansia rakennuksia. Nämä yhtiöt ovat siis avainasemassa toteutettaessa elinkaariajattelua rakennusten ylläpidossa, korjaamisessa ja uudistamisessa. Haastan kaikki asunto-osakeyhtiöt teettämään määräajoin ammattilaisilla kuntoarviointeja sekä valitsemaan ammattilaiset suunnittelemaan, toteuttamaan ja valvomaan tehtäviä toimia rakennuksissa – ennakoiden ja pitkäjänteisesti. Joskus ja melko useinkaan halvin ratkaisu ei ole kokonaistaloudellisesti edullisin.

Haastan isännöitsijät: Asuntokauppaa varten hankintaan isännöitsijältä yhtiön tilannetta kuvaavia asiakirjoja. Jotta kaikki kaupassa mukana olevat tahot saisivat kerralla riittävän hyvät tiedot ratkaisunsa pohjaksi, haastan kaikkia itseään ammattilaisena pitäviä isännöitsijöitä avaamaan mm. putki- ja viemäriremontit siten, että tiedoista näkyy tehtyjen toimien kohde, laajuus ja toteuttamistapa/tekniikka. Pelkkä ”putkiremontti tehty” avaa tehtyjä toimia yhtä paljon kuin ennen vanhaisessa autonmyynti-ilmoituksessa oleva maininta ”koneremontti tehty”.

Haastan kiinteistönvälittäjiä: Asuntokaupan esite laaditaan isännöitsijältä saatujen tietojen, toimeksiantajan kertoman sekä välittäjän omien havaintojen/selvitysten perusteella. Haastan kv-alan ammattilaisia selvittämään em. lähteistä tehtyjen toimien laajuuden, kohteen ja käytetyn tekniikan.

Lopuksi haastan kaupan osapuolet: Asunnosta laadittavat isännöitsijän asiakirjat ja välittäjän laatima esite ovat tutustumisen arvoisia tietolähteitä. Niistä ilmenevät tiedot on hyvä suhteellistaa myytävään kohteeseen, mieltää niiden vaikutus tulevaan taloudelliseen panostuksen tarpeeseen sekä kysyä, jos joku asia askarruttaa.

Tapauksemme: Alussa kerrotussa tapauksessa testattaneen kaikkien kauppaprosessissa mukana olleiden selonotto- ja tiedonantovelvollisuus. Testauksen kohteeksi joutunee myös sukitustekniikalla toteutetun korjausratkaisun ajallinen kesto ts. kauanko sukittamalla tehdyn viemärin tulee yleisen kokemuksen mukaisesti kestää. Tämä syystä, että sukittamisellahan kait vain siirretään ”lopullista” viemäriremonttia? Ja tämä seikka on hyvä tiedostaa sukittamalla tehdyn rakennuksen omistaman osakkeita ostettaessa.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search