Savolaista asuntokauppaa vuonna 2019

op-koti-pohjois-savo-savolaista-asuntokauppaa-2019-web

Aluksi: Kv-alalla toimivana on hyvä seurata faktoja asuntokauppaa analysoitaessa. Tähän paras käytettävissä oleva lähde on KVKL:n HSP-palvelu, vaikka siellä eivät näykään kaikki kiinteistönvälittäjien tekemät kaupat. Siellä oleva kauppadata on kuitenkin eri vuosien välillä kohtuullisen vertailukelpoista.

Välittäjäkaupat isoimmissa kaupungeissa ja Suomessa (2019 vrt. 2018): Koko Suomessa tehtiin 2019 yhtensä 72.866 välittäjäkauppaa. Volyymi oli 3,3 % enemmän kuin 2018 (70.522 kauppaa). Paljon mediassa esillä olleissa kolmessa isossa kaupungissa markkina toimi seuraavasti 2019: Helsinki 10.996 kauppaa (+ 12,9 %), Turku 4.018 kauppaa (4,8 %) ja Tampere 5.432 kauppaa ( – 1,0 %). Alueen Helsinki-Espoo-Vantaa-Tampere-Turku-alueiden kaupat 2019 vastaavat noin 40 %:a kaikista tehdyistä välittäjäkaupoista. Siten 60 % kaupoista tehtiin 2019 vielä tämän alueen ulkopuolella. Kauppojen kehitys koko Suomessa oli vanhojen asuntojen ja uudiskohteiden osalta seuraava: Vanhoissa asunnoissa kasvua oli 4,6 %, kun taasen uudiskohteiden kauppa väheni 3,4 %:a.

Kuopion tilanne: Kuopiossa tehtiin 2019 yhteensä 1.914 välittäjäkauppaa, mikä oli 0,9 % enemmän kuin 2018 (1.897 kauppaa). Voidaan siis todeta kokonaisasuntomarkkinan olleen näinä kahtena vuotena saman kokoinen. Uudistuotannon haasteet alkoivat näkyä jossakin määrin myös Kuopion markkinassa.

Siilinjärven tilanne: Siilinjärvellä tehtiin 2019 yhteensä 233 välittäjäkauppaa, mikä oli 9 %:a vähemmän kuin 2018 (234 kauppaa).

Iisalmen tilanne: Kaupungissa tehtyjen kauppojen kokonaismäärän arviointi on haasteellista, sillä kaikki kv-alan toimijat eivät toimita kauppatietojaan KVKL:n tilastoihin. Vertaamalla kaupungin toimeliaisuutta Varkauden asuntomarkkinan volyymiin, voidaan päätellä Iisalmessa tehdyn 2019 hiukan päälle 400 asuntokauppaa? Tässä olisi noin 11 %:n kasvu verrattuna vuoteen 2018. Iisalmen ja ympäristön asuntokaupassa näkyy Ylä-Savon teollisuuden vahva veto – mikä näkyi 2019 erityisesti hyvänä omakotitalojen kauppavolyyminä.

Eteläisen Pohjois-Savon tilanne: Varkaus-Leppävirta-Suonenjoki-alueella tehtiin 2019 yhteensä 362 kauppaa, mikä on 2 %:a vähemmän kuin 2018. Suonenjoen asuntokauppatilastossa ei todennäköisesti näy kaikki välittäjien tekemät asuntokaupat. Varkaudessa haasteena on peruskorjattavien kohteiden suurehko määrä sekä hintataso.

Kokonaisuusarviota Pohjois-Savosta: Maakunnassamme on neljä vahvaa asuntokaupan aluetta: Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi ja Varkaus. Niiden ympärillä sijaitsee laajat alueet, joilla myös tehdään kauppaa. Ympärillämme tapahtuvat rakennusten korjausvelkaan ja väestökehitykseen liittyvät muutokset haastavat alalla toimivia ammattilaisia hinnoittelemaan myyntiin tulevat kohteet tämän hetken markkinahintaan. Usealla alueella hintataso on luisussa – alaspäin, mikä haastaa niin asuntojen omistajia kuin niitä myyntiintulohetkellä hinnoittelevia välittäjiäkin. Asunnon myyminen on todennäköisintä, jos myyjä on oikeasti myymässä kotiaan, kodin hinta on kohdallaan ja koti on myyntikunnossa.

Vaikka asunnon mahdollista arvon alenemista saattaa olla vaikeaa joka tilanteessa hyväksyä taikka edes ymmärtää, kannattaa kv-alan ammattilaisen asiantuntemukseen asunnon hinnoittelussa luottaa. Mahdollisesti väärin hinnoiteltu asunto hukkuu muiden markkinoilla olevien asuntojen joukkoon, siihen ei tule välttämättä edes tarjousta ja kodinvaihtoprosessi ei toteudu. Tehdään yhdessä hyvä asuntokaupan vuosi 2020, joka alkoikin tammikuussa sangen pirteästi maakunnassamme.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search