Rakentamiskustannukset ja markkinahinta

 In 2017
opkk-blog-2017-3

 Rakentaminen maksaa: Todella paljon asiaa yksinkertaistaen voidaan sanoa, että aivan uudisrakentamisen kuumimpien alueiden ulkopuolella uuden (omakoti)talon rakentaminen maksaa paikasta riippumatta suurin piirtein saman verran. Kokonaiskustannuksiin tuo eroja tontin hinta, liittymien hinnat jne. Siten varsinkin uuden omakotitalon sijaintipaikan valinnalla ei juurikaan voi säästää kustannuksissa itse rakennuksen osalta.

Eri arvonmääritysmenetelmät: Kiinteistöalalla on käytössä useita erilaisia ja osittain erilaisia lopputuloksia antavia arvonmääritysmenetelmiä. Kustannusarvomenetelmässä pääosan arviointiperusteesta muodostaa vastaavan tyyppisen kohteen rakentamiskustannukset. Kiinteistönvälityksessä asuinkohteissa yleisimmin käytetty kauppa-arvomenetelmä hakee arvon kohteelle sen avoimilla markkinoilla todennäköisesti saatavasta kauppahinnasta. Kauppa-arvomenetelmä pohjautuu aikaisemmin saman tyyppisistä kohteista tehtyihin tilastoista näkyviin (vertailu)kauppoihin.

Haasteet arvonmääritykselle: Suomessa on historiallisesti totuttu siihen, että ostamalla asunnon on mahdollista kerryttää varallisuutta. Tämä käsitys on edelleen totta monin paikoin – esim. kasvukeskusten parhaimmilla ja kysytyimmillä alueilla. Valitettavasti koko Suomi ei ole tällaista aluetta. Kun siirrytään sellaisille alueille, joissa kysyntää ei juurikaan ole, taikka sitä on harvakseltaan, astuu kuvaan markkinatalouden joskus kovaltakin tuntuvat lait: Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat kohtuullisen ratkaisevasti kohteiden hintaan. Haastavaa on hyväksyä realiteetti, ettei uudehkostakaan omakotitalosta läheskään aina saada ns. omiaan pois ts. rakentamiskustannuksia. Markkinat eivät osaa ottaa kohteen käyvässä hinnoittelussa huomioon sitä, mitä kaikkea kohteen rakentamiseen on panostettu – niin taloudellisesti kuin tekemisen muodossa.

Elävän elämän tilanteet: Asunto ostettaneen Suomen olosuhteissa edelleen tyydyttämään oman vakituisen asumisen tarvetta. Harva meistä välttämättä edes pohtii omassa käytössä olevaa asuntoa ensisijaisesti sijoituskohteena. Siten asunnon ja asuin- ja rakentamispaikan valintaa tehtäessä ratkaisevat usein muutkin kuin vain taloudelliset seikat: Asumiselle ja asumisesta halutaan kokonaisvaltaista elämän laadun peruskehikon turvaajaa – ja valinta tehdään tietynlaisella kokonaisharkinnalla. Hankittava/rakennettava asunto tuottaa vastauksen sen hetkiseen asumisen tarpeeseen sen hetkisillä teknisillä, sijainnillisilla ja taloudellisilla ratkaisuilla.

Oivallettavaa: Kun näin toimitaan, on hyvä havaita, että tällaista itselle hankittua/rakennettua kotia, sen historiaa sekä siihen tehtyjä taloudellisia ja työmäärällisiä panostuksia ei kohteen mahdollinen ostajakandidaatti useinkaan näe taikka tunne samalla tavalla kuin niihin osallistunut. Tunnearvoa on vaikeaa muuttaa taloudelliseksi hyväksi, mutta sen voi säilyttää omakohtaisen elämänhistorian tallennettaviin asioihin. Oman kodin myyntitilanteissa on mielekästä turvautua kv-alan asiantuntijaan, joka luonnollisesti ammattitaidollaan osaa arvioida, mikä merkitys milläkin asialla on käypään hintaan – ja minkä asioiden läpi on toisaalta osattava katsoa.

 

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search