Pölynimurikauppias ja kiinteistönvälittäjä

 In 2021
pekka-linna-juristiblogi-1207_web

Suomessa on paljon aivan kunniallisia ammatteja. Kaikki rehellinen ja hyötyä tuottava työ on arvostettavaa. Siksi eri töiden asettaminen eriarvoiseen asemaan on haastavaa ja osittain jopa turhaa. Pölynimurikauppiaan työ on aivan yhtä arvokasta kuin kiinteistönvälittäjän työ. Kumpikaan työ ei valitettavasti hätyyttele palkintosijoja ammattien yleisessä arvostusvertailussa. Mahtaako tämä johtua työn sisällön tuntemattomuudesta vaiko jostakin muusta syystä?

Kuluttajansuojalainsäädäntö on länsimaissa kohtuullisen vahva. Sen tarkoitus on suojata elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä sopimussuhteessa tämän suhteen heikompaa osapuolta, kuluttajaa. Tämä on hyvä tarkoitus, sillä aina eivät kaikki kuluttajan kanssa sopimussuhteeseen aikovat ja ryhtyvät ole vilpittömässä mielessä aikomuksissaan.

Kuluttaja on lainsäädännön mukaan haavoittuvimmillaan tilanteissa, joissa hänelle tarjotaan palvelua olosuhteissa, jotka eivät ole sopimuksen pohdinnalle ja tekemiselle otollisimmat. Näin on esimerkiksi kuluttajan kotona, joka elinpiiri on tarkoitettu yleensä aivan muuhun toimintaan kuin vaikkapa jonkun hyödykkeen ostamiseen taikka sopimuksen tekemiseen? Tällaisia tilanteita varten kuluttajansuojalainsäädännössä ovat kotimyyntisäännökset.

Kotimyynnissä on 14 vrk:n kaupan taikka palvelun peruuttamisoikeus. Tämä oikeus on säädetty mm. kuluttajan perusteellisen harkinnan turvaamiseksi sekä ei-perusteellisen harkinnan perusteella tehtyjen ”äkkipäätösten” peruuttamiseksi. Tämä on hyvä asia, sillä joskus yhden taikka toisinaan useammankin yön yli nukkuminen kummasti kirkastaa ajatuksia ja tarpeita.

Ministeriössä on valmisteilla kuluttajansuojalain muutos, jolla kotimyynnin kuluttajansuojaa on tarkoitus parantaa. Nimittäin ilman kuluttajan pyyntöä kotiinsa tulleen kauppiaan aikaansaaman kaupan / palvelun ostamisen voisi perua em. peruuttamisajan kuluessa laajemmin kuin normaalissa tilanteessa. Tämä laajempi peruuttamisoikeus koskisi myös kuluttajalle räätälöidyn tavaran / palvelun sopimusta.

Miten tämä kaikki liittyy tämän kolumnin otsikkoon? Oman useita vuosikymmeniä pitkän kokemuksen perusteella kotimme ovella on käynyt ilman nimenomaista kutsua jos jonkinlaisen tavaran ja palvelun kauppiasta. Mutta yhtään kiinteistönvälitysalan edustajaa en ole kotiovellani tavannut ilman nimenomaista kutsua kotiini.

Ammattimainen kiinteistönvälitysalan ammattilainen kunnioittaa potentiaalisen asiakkaansa kodin rajoja mennen asiakkaan kotiin vain kutsusta. Kun yhteistyö alkaa kumpaankin osapuolta kunnioittavassa sävyssä, syntyy tällaisesta yhteistyöstä myös kuluttajalle paras asiakaskokemus.

Kuluneet viime viikot ovat olleet lämpimän sään kyllästämiä. Heinäkuu on yleensä hyvä kauppakuukausi, jos markkinassa on riittävästi hyvää ostettavaa. Näissä olosuhteissa kotinsa taikka mökkinsä myyntiä harkitsevan kannattaa pyytää kv-alan ammattilainen kylään. Hyvästä kyläilystä saattaa seurata asioita, joita muistellaan pitemmälläkin aikajänteellä elämässä.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

juristiblogi-key
Recent Posts

Start typing and press Enter to search