Pelisäännöt toiminnan tukena

 In 2013

Asuntokauppa on yksi ihmiselämän suurimpia hankintoja. Kauppaan johtavaan prosessiin ”tiivistyy” monenlaisia odotuksia, käsityksiä ja lopputuloksiakin. Alan toiminnassa on aina perimmältään kysymys ammattitaidosta ja luottamuksesta. Onnistunut toiminta edellyttää alalla toimivilta tiettyjä yhteisiä ”pelisääntöjä” – ja erityisesti toimimista niiden mukaisesti. Yhteisillä pelisäännöillä kaikkien ”välityspeliä” pelaavien on helpompi toimia – myös peliä seuraavien asiakkaiden – myyjien ja ostajien – on mukavampi seurata asunnonhankintaprosessin etenemistä.

Alaan liittyy kansan parissa paljon ”varmoja ja oikeita” käsityksiä siitä, miten kauppaprosessissa pitäisi toimia, ja mitkä ovat itse kunkin toimijan oikeudet / velvollisuudet. Osa näistä käsityksistä on oikeita, mutta osa valitettavasti sellaisia, joille ei löydy tukea sen paremmin alan lainsäädännöstä kuin alan itsesääntelystäkään. Alalle ja asioiden jouhevalle etenemiselle on hyväksi, jos alan mediassa avataan ja ”pureskellaan” näitä käsityksiä. Osa näistä jatkossa tässä kirjoitussarjassa esille otettavista asioista ja ilmiöistä on alalle haasteellisia ja käytännön elämän tapahtumien valossa joskus kiusallisiakin. Avoimuus ja itsekritiikki ovat kuitenkin yleensä suotavia ominaisuuksia liiketoiminnassa.

Kiinteistönvälityslainsäädännössä säädetään, että toiminnassa tulee noudattaa ”hyvää välitystapaa”. Termi on tulkinnallinen ja sen sisältöä ei ole määritelty lainsäädännössä.

Hyvälle välitystavalle on pyritty antamaan sisältöä alan itsesääntelynormistossa – Hyvän välitystavan ohjeistuksessa – joka on kooste alalla tärkeiksi katsotuita asioista.

Ohjeistus on joustava normisto, joka muovautuu oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa, viranomaisohjeistuksessa sekä alan itsesääntelyssä. Ohjeistus ei ole tyhjentävä, ja se muuttuu ajan kuluessa ja elämän ilmiöiden seurauksena. Koska ohje on alan omaa itsesääntelyä, otetaan sen sisältämät yhteisesti linjatut asiat huomioon myös alaa koskevien juttujen ratkaisussa oikeuslaitoksessa ja kuluttajariitalautakunnassa.

Hyvän välitystavan ohjeistus julkaistiin ensimmäisen kerran syksyllä 2008 ja sitä päivitettiin viimeksi tänä vuonna – se on siis suhteellisen tuoretta aineistoa. Ohjeen valmisteluun ovat osallistuneet ja sen noudattamiseen sitoutuneet kaikki isommat välitysliikeketjut. Keskeinen osa alan toimijoista on siten oma-aloitteisesti sitoutunut toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtenäisten pelisääntöjen nojalla on tarkoituksena edistää asuntokaupan turvallisuutta ja suojata kuluttajaa. Tavoitteena on nostaa rimaa kiinteistönvälitystoiminnan laadussa. Lopuksi ohjeen tavoitteena on parantaa kiinteistönvälitysalan mainetta. Ohje löytyy parhaiten netistä: www.hyvavalitystapa.fi.

 

Pekka Linna

varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search