Paikallista asiantuntemusta asuntomarkkinasta

 In 2014
pekka-linna-juristiblogi-9

Ajoittain olemme saaneet lukea mediasta lausuntoja varsinkin taajamien ulkopuolella sijaitsevien asuntojen odotettavissa olevasta hinnanalennuksesta. Aiheesta on kuultu säännöllisesti pääkaupunkiseudulla toimivaa Hypoteekkiyhdistystä, jonka johtaja 50 hengen organisaatiolla ja Pohjois-Savon mittapuussa kohtuullisella asuntolainakannalla antaa lausuntoja koko maan asuntomarkkinasta. Itse en arvosta tällaista ”kaukomarkkinakommentointia”, jolla on lähinnä viihteellistä arvoa lukijoille.

Pohjois-Savossa ei luonnollisesti voida välttyä yleiseltä tilanteelta. Todellisuus täällä on kuitenkin jonkin verran toisenlainen kuin pääkaupunkiseudulla. Maakunnassamme on Kuopion talousalueen ulkopuolella tehty kauppaa suurin piirtein viime vuoden alun tahtiin, mutta Kuopiossa markkina on ollut vaisumpaa. Varsinkin kerrostaloasunnoista ja isommista omakotitaloista kauppaa tehdään alhaisemmilla kierroksilla.

Asiantuntemus on vaativa laji. Sitä on monenlaista Konsta Pylkkäsen filosofiasta Turun Ylipiston avaruustutkimuksen asiantuntemukseen. Ken lähtee asiantuntijaksi mediaa kiinnostavalla alalla, ottaa ison riskin lausumiensa vaikutuksista tälle alalle. Asuntokauppa on sellainen elämänalue, joka kiinnostaa lähes meitä kaikkia. Tästä syystä tämän alan arvioinnin ja kommentoinnin tulee perustua luotettavista lähteistä saataviin faktoihin.

Puhuuko Hypoteekkiyhdistyksen edustaja totta? Markkinat määrittävät aina kauppatavaran hinnan. Tarjonnalla ja kysynnällä on tässä prosessissa ratkaiseva merkitys. Asuntokaupassa hiukan nihkeämpinä aikoina kysyntä keskittyy toisaalta varmempiin taajamien asuntoihin ja toisaalta edullisempiin kohteisiin.

Sijainnilla, tarjolla olevien asuntojen määrällä, edessä olevilla korjauksilla sekä ostajien maksukyvyllä on tässä prosessissa merkitystä. Täällä Savonmaallakin on realistista myöntää, että ainakaan hiukankaan kauempana palveluista olevien peruskorjauksia vaativien asuntojen hinnoissa ei ole edessä nousukiito. Toisaalta monet aikanaan haja-asutusalueelle kotinsa rakentaneet ovat ikääntyessään halukkaita luopumaan tästä kodista ja muuttamaan palvelujen lähelle. Yhtälö, jossa luovutettavan kodin arvo ei olekaan ajatellun suuruinen, ja ostettava taajamakoti onkin ajateltua kalliimpi, on elävässä elämässä jatkossa jonkin tasoinen haaste.

Asunnon hintaan kumuloituvat kaikki edellä mainitut asiat. Savolaisessakin asuntomarkkinassa on paljon kohteita, joiden mahdollista hinnoittelun epäonnistumista eivät sen paremmin ajan kuluminen kuin rouva Fortunakaan korjaa. Runsaahko haja-asutusalueiden asuntojen tarjonta ja nettiportaaleissa tapahtuva kohteiden vertailumahdollisuus pitävät huolen, että asunnot myydään oikealla markkinahinnalla.

Tällä hetkellä asuntokaupan yhtenä isohkona haasteena on osalla myyjistä oleva epärealistinen käsitys oman asuntonsa hinnasta. On vaikeaa myöntää, että ostaja ei ole välttämättä halukas maksamaan myyjän asunnossaan eläneistä vuosista. Edelleen on vaikeaa myöntää, että läheskään kaikissa tilanteissa asunnosta ei saadakaan siihen uhrattujen varojen yhteissummaa taikka vastaavan uuden rakentamiseen meneviä kustannuksia. Tämä ilmiö on nykyisessä markkinatilanteessa aivan realismia varsinkin syrjään rakennetuissa taikka markkinaan nähden olennaisesti kalliimmissa kohteissa. Kohteet tulee siis kaupaksi mennäkseen hinnoitella realistisesti ja paikalliset olot tuntevalla ammattitaidolla.

Pekka Linna, VT, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search