Omaan lukuun tehtävät kaupat

 In 2013

Välitystoiminnan perusluonne: Kv-toiminnan tulisi olla perustaltaan asiakkaiden kirjallisten toimeksiantojen perusteella tehtävää kohteiden markkinointia & välittämistä välitysliikkeen ulkopuolisille asiakkaille. Toiminta, jossa välitysliike on olemassa jonkun (esim. omistajatahon) oman hankintabisneksen harjoittamiseksi, ei liene ulkopuolisen silmin kovinkaan uskottavaa toimintaa: Haasteena ”oman väen” ostoille välitysliikkeen omasta myyntivarastosta on puolueettomuus ja välittäjän ammattitaidon oikea käyttäminen ts. miltä toiminta ulospäin näyttää.

Elävässä elämässä sattuu: Joskus tilanne muodostuu sellaiseksi, että välitysliikkeessä työskentelevä / välitysliike itse päättää ostaa välitysliikkeellä myynnissä olevan kohteen. Näin voi tapahtua tilanteessa, jossa työntekijä aivan oikeasti tarvitsee kodin / vapaa-ajankohteen perheelleen, ja sopiva kohde tulee myyntiin omaan varastoon. Toisena – joskin hankalampana – tilanteena on kohteen hankkiminen sijoitustarkoitukseen. Miten näissä tilanteissa pitää hyvän välitystavan mukaisesti toimia?

Palkkioproblematiikka ja tiedonantovelvollisuus: Lähtökohtana on, että tilanteissa, joissa kauppa tehdään välitysliikkeen omaan taikka sen palveluksessa olevan henkilön lukuun, kohdetta tulee markkinoida näkyvästi mediassa ennen ostotarjouksen tekemistä. Kohteessa tulee pitää ainakin yksi julkinen esittely, jollei toimeksiantajan kanssa ole muuta sovittu. Tällä halutaan varmistaa, että kauppa tehdään oikealla markkinahinnalla. Tällaisessa kaupassa välitysliikkeellä ei ole oikeutta periä kohteen markkinoinnista välityspalkkiota.

Kun kaupan osapuolena on välitysliike / sen palveluksessa työskentelevä, tulee tästä roolista kertoa toimeksiantajalle ennen toimeksiantajan ratkaisun tekemistä. Välittäjä on sekä myyjän että ostajan luottohenkilö, jonka luottamusasema ei saa vaarantua missään oloissa eikä millään toimilla. Tästä syystä välittäjän tulee ”paljastaa” intressinsä välitysliikkeessä myynnissä olevaan kohteeseen avoimesti. Tämän jälkeen toimeksiantajalla on mahdollisuus oman sopimusvapautensa puitteissa päättää, tekeekö kaupan ja millä ehdoilla välitysliikkeen / sen työntekijän kanssa.

Fiksu tapa toimia: Koska kiinteistönvälitystoiminta on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, tulee kaiken avoimesti harjoitettavan toiminnan olla mahdollisimman avointa ja objektiivisen harkinnan kestävää. Ammattitaitoisesti välitystoimintaa harjoittavilla välitysliikkeillä on vahvistetut ohjeet omien kauppojen osalta – sekä tiedottamisen että palkkioasioiden osalta. Tätä toimintaa myös valvotaan välitysliikkeen sisäisessä valvonnassa.

Alan uskottavuutta ei varmastikaan lisää toiminta, jossa välittäjä ottaa myyntiin / ostaa suoraan ilman toimeksiantoa asiakkaalta kohteen, jonka ostaa markkinahintaa alhaisempaan hintaan joko välitysliikkeelle taikka itselleen tarkoituksena myöhemmässä kaupassa hyötyä tästä toiminnasta taloudellisesti. Valitettavasti tällaista toimintaa on alalla tapahtunut menneinä vuosina ja tapahtuu vielä tänäkin päivänä.

Luonnollisesti ideaalisin tilanne olisi sellainen, jossa välitysliike keskittyy perusbisnekseen ts. kohteiden markkinointiin tarkoituksella löytää kohteilla ostaja. Joskus kuitenkin ollaan – varsinkin sellaisessa toimintaympäristössä, jossa välitysliikkeen markkinaosuus on iso – sellaisessa tilanteessa, että olisi kohtuutonta kieltää välittäjää ostamasta juuri itselleen sopivan kohteen omasta varastosta. Näissä tilanteissa testataan välitysliikkeen ja sen työntekijän moraali ja todellinen ammattitaito.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search