Miksi kotisi kuntoa kannattaa selvittää?

 In 2019
opkk-web-kuntoratkastus

Reklamaatio on ikävä yllätys: Kotiaan myyvä ei halua kaupan jälkeen reklamaatiota. Tällaisen tilanteen välttäminen on kokonaan mahdotonta, mutta sen todennäköisyyttä voidaan vähentää erilaisilla kuntoon liittyvillä selvityksillä.

Selvitys ennen markkinoinnin aloittamista: Hyvän välitystavan mukaan myyjällä on mahdollisuus teettää kodissaan ennen markkinoinnin aloittamista valitsemansa tasoinen kunnon selvittäminen. Myyjällä on lain mukaan tiedonantovelvollisuus myytävän asunnon ominaisuuksista. Myyjä kantaa vastuun tiettyyn rajaan saakka kotinsa virheistä. Voit myyjänä helpottaa tiedonantovelvollisuuden täyttämistä selvityttämällä kotisi kuntoa.

Ostajan selonottovelvollisuus: Toisaalta ostajalla on lain mukaan selonottovelvollisuus ostamansa kodin osalta. Tämänkin velvollisuuden täyttämisessä auttaa asianmukaisesti teetetty kodin kunnon selvittäminen.

Kolmentasoisia selvityksiä: Kuntoon liittyviä selvityksiä on asuntokaupassa karkeasti kolmenlaisia: kosteusmittaus, asuntokaupan kuntotarkastus sekä asuntokaupan kuntotutkimus.

  1. Kosteusmittauksessa kotisi vesilaitteisto/kosteat tilat tutkitaan pintapuolisesta. Tällaista mittausta käytetään yleensä asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien kotien osakashallintaisissa tiloissa.
  2. Asuntokaupan kuntotarkastuksessa kotisi tutkitaan aistinvaraisesti, pintamittareilla ja rakenteita avaamatta. Jos näin tutkimalla ammattitaitoinen tarkastaja katsoo tarpeelliseksi lisätutkimusten suorittamisen, suosittelee hän tällaisia toimia.
  3.  Asuntokaupan kuntotutkimus on perusteellisin kunnon selvittämistapa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kunkin ajan tyypilliset riskirakenteet, avataan tarpeellisessa laajuudessa rakenteita, otatetaan lisänäytteitä sekä kirjataan havainnot laadittavaan raporttiin. Tämän tyyppinen kunnon selvittäminen on järkevää hiukankin iäkkäimmissä rakennuksissa ja tilanteissa, joissa kodissasi on tiedossa olevia puutteita.

Selvitysten ”oikea” ajankohta? Kysymys, missä vaiheessa kuntoon liittyvä selvitys kannattaa teettää, ratkeaa tapauskohtaisesti:  1) Jos se teetetään ennen markkinointia, tiedetään kotisi kunto tutkimatta olevaa kotia paremmin, koti voidaan heti hinnoitella oikealle tasolle, ja sinä voit laittaa ennen markkinointia kuntoon selvityksissä havaittuja puutteita. Välittäjällä on tässä tilanteessa mahdollisuus antaa kodistasi kiinnostuneelle kunnon selvittämisestä laadittu raportti. 2) Jos kuntoon liittyvä selvitys teetetään vasta tarjousvaiheessa, tarjoajalla on mahdollisuus vaikuttaa selvityksen tekijän valintaan, olla mukana itse selvitystilanteessa sekä esittää kysymyksiä selvityksen tekijälle. Usein näissä tilanteissa tarjouksen tekijä myös osallistuu selvityksen kustannuksiin.

Välitysliikkeen rooli: Kiinteistönvälitysliike ei saa suositella ketään yksittäistä selvityksen tekijää. Välittäjä voi antaa sinulle ja tarjouksen tekijälle listan markkinoilla olevista selvitysten tekijöistä. Luonnollisesti välittäjä tilaa selvityksen asiakkaan lukuun, jos sitä häneltä pyydetään.

Vastuuta ei voi kokonaan poistaa: Mikään tutkimus ei kokonaan poista sinun tiedonantovelvollisuutta kodistasi taikka ostajan selonottovelvollisuutta. Ammattimaisesti tehty kuntoon liittyvä selvitys auttaa kumpaakin kaupan osapuolta mieltämään vastuunsa kauppaan liittyen: Sinä tiedät paremmin, mitä olet myymässä, ja ostaja, mitä on ostamassa.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search