Kuntotarkastajan roolista asuntokaupassa

 In 2015
pekka-linna-juristiblogi-40

Kaupan osapuolten velvollisuudet asuntokaupassa: Myyjän tulee kertoa asunnostaan kaikki ne tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla vaikutusta ostajakandidaatin ostopäätökseen. Korostan ”tiedossa olemista”, sillä sellaisista asioista on haasteellista kertoa, joita ei tiedä ja joista ei edes pitänyt tietää.

Toisaalta ostajakandidaatin tulee suorittaa kiinnostuksensa kohteena olevassa asunnossa ennakkotarkastus. Ostaja ei voi virheenä vedota sellaiseen seikkaan, jonka hän on taikka hänen olisi pitänyt havaita asunnossa tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa tarkastuksessa. Tarkastusta ei ilman erityisiä syitä tarvitse ulottaa rakenteisiin taikka sellaisiin paikkoihin, joihin ei ole normaalia vapaata pääsyä.

Kuntotarkastus kaupan osapuolten apuna: Usein asuntoja ostettaessa teetetään rakennuksissa kuntotarkastus, jossa pääosin rakenteita avaamatta suoritetaan kohteen kunnon tarkastus ja arviointi. Yleensä paikalla tutkimuksessa ovat kohteen omistaja, ostajakandidaatti ja välittäjäkaupoissa myös kiinteistönvälittäjä. Kaupan osapuolten mukana oleminen on järkevää, koska heillä on mahdollisuus samalla tehdä havaintoja kaupan kohteesta sekä esittää kysymyksiä tutkimuksen suorittajalle.

Kuntotarkastajan tulee olla ammattitaitoinen ja puolueeton: Koska kuntotutkimus sinänsä ei lisää kenenkään oikeuksia eikä toisaalta vähennä kenenkään velvollisuuksia, tulee tarkastustoiminnan olla asiallista. Tarkastajan tulee olla oikealla moraalilla varustettu ammattilainen, jolla on myös referenssiä tällaisesta toiminnasta. Tämä on seikka, jota on hyvä tiedustella ja koetella käytännön elämässä.

Toisaalta tutkijan tulee olla ehdottoman puolueeton suhteessa kaupan osapuoliin ja erityisesti kiinteistönvälittäjään, jotta kuntotarkastustoiminnalla ja –raportilla on arvoa kohteen kuntoa arvioitaessa sekä kaupassa mukana olevien vastuita jaettaessa.

Kokemukseen perustuvia havaintoja käytännön elämästä: Asuntokauppaa seuraavana juristina aina silloin tällöin hämmästyn erilaisia ilmiöitä käytännön kuntotarkastustoiminnassa: Tarkastuksia suoritetaan kovin monenlaisella taustalla ja kokemuksella – tulokset ovat sen mukaisia. Pääosa alalla toimivista on alan ammattilaisia, mutta mukana on myös koko valtakunnan mittakaavassa heikkoakin laatua.

Itse en pidä kovinkaan puolueettomuutta edesauttavana sitä, että kaupassa välittäjän roolissa mukana oleva taho suosittelee ainoastaan yhtä kuntotutkimusvaihtoehtoa taikka jopa omassa kohdemarkkinoinnissaan tuo esille yhtä alan toimijaa.

KKO:n kaupan purkupäätös: Viime kuussa kertomani KKO:n antama ennakkopäätös kiinteistökaupan purkamisesta terästää toivottavasti kuntotarkastuksia. Toivon, että tarkastuksia entistä enemmän teetettäisiin ennen markkinoinnin aloittamista – varsinkin vanhemmissa kohteissa. Näin vältytään ikäviltä inhimillisiltä kärsimyksiltä ja joskus jopa taloudellisilta katastrofeilta. Joka tapauksessa käytettyä asuntoa ostettaessa tulee varautua korjauksiin, sillä vanha on joka tapauksessa elänyt omasta elinkaarestaan jo jonkin matkaa. Turvallisia asuntokauppoja – joko kuntotarkastuksella taikka ilman niitä!

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search