Kuka suojelisi asunnon myyjää?

 In 2016
pekka-linna-juristiblogi-29

”Myyjä vastaa kaupan virheistä” on yleinen käsitys asuntokauppatoiminnassa. Käsitys on sekä oikea että väärä – riippuen siitä, mistä roolista ja näkökulmasta asiaa katsoo. Myyjä on se asuntokaupan osapuoli, joka on luopumassa sovittua vastiketta vastaan omaisuudestaan. Joissakin tapauksissa ostaja haluaa saada osan vastikkeesta takaisin (hinnanalennus/vahingonkorvaus) ja toisinaan jopa koko vastikkeen (kaupan purku).

Ostajalla sangen hyvä suoja kaupassa: Asuntokauppaa säätelevässä lainsäädännössä sekä sitä käytäntöön soveltavassa oikeuskäytännössä ostajalla on varsin hyvä suoja. Myyjän taikka hänen edustajanaan toisinaan toimivan kiinteistönvälittäjän kertomaan on oikeus yleensä luottaa. Ostajalla on myös tietyin edellytyksin mahdollisuus vaatia hyvitystä myös seikoista, joissa myyjä ei edes tiennyt (ns. salainen virhe). Kohtuullisen monesti näitä asuntokauppapettymysten hyvityksiä vaaditaan aikamoisessa tunnekuohussa. ”Onneksi” kauppariitojen ratkaisuprosessit kestävät – tunnekuohu ehtii usein muuttua faktatasoiseksi asioista riitelyksi ja joskus jopa ratkaisuhakuiseksi keskusteluksi.

Entä myyjän suoja? Tärkein myyjää suojaava teko on kertoa rehellisesti kaikki asunnossa / asunnon sijaintiyhtiössä tapahtunut ja tapahtumassa oleva, vaikka se ei olisikaan kauppaa kiihdyttävä asia. Asia, joka jää kertomatta, löytää kertojansa jossakin myöhemmässä elämässä. Myyjä ei toisaalta ole ostajalle ”rahoitusautomaatti”, jonka kustannuksella voidaan uusia kaupan kohteen vikoja, puutteita taikka edes virheitä vastaamaan nykyistä vaatimustasoa. Kauppahinnasta tapahtuva hyvitys tulee yleensä suhteuttaa vian korjauskustannuksiin ja vahingonkorvauksessa oikeasti kärsittyyn vahinkoon.

Rehellisyys ei aina riitä: Rehellisyyden lisäksi myyjän toiseksi paras kaveri on asunnoista ja rakentamisesta oikeasti ymmärtävä luotettava asiantuntija. Tällainen henkilö kykenee ilman tunnearvoja ym. seikkoja objektiivisesti arvioimaan asunnon oikeaa kuntoa. Joka tällaisen kumppanin löytää, pitäköön kiinni tällaisesta löydöksestä.

Maailma monimutkaistuu: Rakentaminen ja remontoiminen kohtaavat nyky-yhteiskunnassa alati pitemmälle vietyjä vaatimuksia (esim. asbestiasiat). Kovin harva meistä 1960-luvulla taikka myöhemmin syntyneistä on kasvanut sellaisessa ympäristössä, jossa on luonnollista korjata / rakentaa jotakin. Rakentamis- ja korjaustaitoiset henkilöt ovat vähentyneet. Onnellinen olkoon sellainen kaupan osapuoli, joka löytää tällaisen ammattilaisen, jolla on vanhaa kunnon ammattimiesylpeyttä tekemisistään.

Kunnon selvittely ja sopiminen vievät kunnialla maaliin: Asioiden perusteellinen selvittely yhdessä asiantuntijoiden kanssa on hyvä asia. Tällaisen prosessin täydentää asianmukaisen yksilöidysti laadittu kauppakirja, jossa niin asunnon viat/puutteet kuin niiden korjauskustannusten jakaminen on sovittu. Oikein ammattimaisesti tehty kauppakirja ottaa kantaa myös erilaisiin vielä toteutumatta oleviin riskeihin – erityisesti niiden kustannusvastuujakoon. Onnellinen on se kaupan osapuoli, joka löytää tällaisen kauppakirjan laatijan.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search