Koronapositivismia asuntomarkkinassa

 In 2020
juristiblogi-koronapositivismia-asuntomarkkinassa-web

Arkirealismia: Olemme eläneet koronapandemian olosuhteissa 3/2020 puolesta välistä lähtien. Kokemus on ollut ainutlaatuinen, haastava sekä samalla elämän perusarvoja korostava. Ilmiöllä on ollut luonnollisesti kokonaisvaltaisuudessaan vaikutusta myös asuntokauppaan, joka on olennainen osa arkielämäämme. Vaikutuksia on ollut sekä haastavaan että positiiviseen suuntaan. Keskityn tässä positiivisiin, sillä noista toisista vaikutuksista on ollut juttua mediassa ja ihmisten kanssapuheissa ainakin riittävästi.

Tosissaan kotia vaihtavat olleet liikkeellä: Viime viikkoina asuntomarkkinassa ovat olleet liikkeellä tosissaan kodin vaihtoa suunnittelevat asiakkaat. Koska vallitsevana fyysisen kohteeseen tutustumistapa naovat olleet yksityisesittelyt, ovat esittelyissä käyneet olleet aktiivisesti tekemässä tarjouksia. Vastaparikseen nämä tosiostajat ovat saaneet tosissaan kotiaan myyvät, jotka tässä ajassa ovat olleet valmiita tekemään kauppaa markkinan mukaisilla hinnoilla. Tämän ilmiön soisi jatkuvan aikojen ”normalisoituessa”.

Digiloikka kv-alalla: Fyysisen kanssakäymisen rajoitetuissa olosuhteissa olemme kaikki oppineet aikaisempaa olennaisesti paremmin käyttämään digitaalisia välineitä palveluasioimisessamme. Olemme kyenneet tutustumaan mahdolliseen uuteen kotiimme erilaisilla digitaalisilla välineillä, jolloin lopullisen fyysisen esittelyn jälkeisen ostopäätöksen tekeminen on ollut helpompaa. Tämänkin ilmiön toivotan tervetulleeksi, sillä se säästää kaikkien aikaa sekä tekee kodinvaihdosta vaivattomamman.

Vähempi tarjonta antaa mahdollisuuksia: Myyjien varovaisuus on vaikuttanut markkinassa tarjolla olevien kohteiden määrään. Vähäisempi tarjonta on mahdollistanut oman kohteen paremman esille tulon ja säilymisen asuntoportaaleissa ylemmällä tasolla pitempään. Vähäisempi tarjonta on tuonut kauppaa myös hiukan pitempään myynnissä olleista kohteista. Ilmiö on myös ylläpitänyt terveen hintatason säilymistä. Toivon tämän ilmiön jatkuvan.

Asuntokaupan ammattilaisilla enemmän aikaa: Näissä etätyön ja digitaalisten välineiden maailmassa kv-alan ammattilaisille on jäänyt enemmän aikaa palvella asiakkaitaan. Jatkuva asiakasvirta ei ole ollut itsestään selvyys, mikä on auttanut asiakaskantaansa hyvin hoitaneita alan ammattilaisia menestymään. Haasteellisemmat ajat erottavat jyvät akanoista. Tämän jos jonkun ilmiön soisi jatkuvan, koska välityspalkkio on yksi ihmiselämän kovimmista palvelusta maksettavista korvauksista. Välityspalkkiolle on sen maksajalla oikeus odottaa todella hyvää vastinetta.

Lainsäädäntö tulee testattua: Kuluttaja-asiakkaille välitysalaa ja sen toimintaa sääntelevä lainsäädäntö ja hyvä välitystapa ovat osa kuluttajansuojalainsäädäntöä. Digitaalisen maailman ja fyysisen kohteeseen tutustumisen rajapinta on ollut julkisessa keskustelussa hyvin esillä. Luotan siihen, että kv-alan ammattilaiset jatkossakin noudattavat alaa sääntelevää normistoa. Edelleen toivon, että kv-alaa valvovat tahot sekä alan toiminnasta suosituksia ja ratkaisuja antavat tahot pitäytyvät voimassa olevassa normistossa.

Lopuksi: Koronapandemia päättyy aikanaan. Katsotaan tämän vaiheen yli ja tehdään asunto- ja vapaa-ajankohdekauppaa tarpeemme mukaisesti. Hyvää asuntokauppakesää!

Pekka Linna, varatuomari, LKV

juristiblogi-key
Recent Posts

Start typing and press Enter to search