Kiinteistökauppa sähköistyy

 In 2015
pekka-linna-juristiblogi-13

Valtiota pidetään perinteisesti hitaana ja kankeana: Peruskansalaisen mielestä kaikki valtiolähtöiset palvelut ovat hitaita ja kankeita. Viime vuosina valtio on uudistanut ja siirtänyt sähköiseen käyttöympäristöön mm. verotusasioita, KELA-asioita ja kiinteistön/vuokraoikeuden panttikirjoja. Eikä tuloksena ole ollut lainkaan hullumpia järjestelmiä – vaan kohtuullisen selkokielisiä ja käyttäjäänsä ohjaavia käyttöympäristöjä. Elämme vahvan digitalisoitumisen ja aina vain nopeutuvan palveluvaateen aikaa, johon myös perinteiseksi koetuilla aloilla on mentävä.

Määrämuotoinen kiinteistökauppa – jo vuodesta 1734: Maata ei valmistu enää lisää – poikkeuksena pohjanmaan maan nousemisen seurauksena merestä vapautuva maa. Tästä syystä maan vaihdanta on aina ollut valtion erityisesti suojelemaa toimintaa. Sekä maan siirtyminen uudelle omistajalle että tällaisen saannon kirjaaminen on ollut tiukan määrämuotoista. Tämä perinne on jatkunut aina 2010-luvulle saakka ja jatkuu edelleen rinnakkain uudistuvan sähköisen kiinteistökaupan rinnalla.

Jokainen meistä tietää paperille tehtävän kiinteistökaupan muotovaatimukset maakaaressa kaupan osapuolten yhtäaikaisen läsnä oloa ja julkisen kaupanvahvistajan todistusta myöten. Tällaisella muotosidonnaisella mallilla on kauppoja tehty vuosisatoja ja tehdään pääosin vielä tänäkin päivänä.

Kiinteistökauppakin sähköistyy: Meillä on jo olemassa sähköinen järjestelmäympäristö, jossa voidaan perustaa kiinteistöihin velkakiinnityksiä ja siirtää niitä uusille omistajille/velkojille.

Ei tarvitse paljoakaan mielikuvitusta päätellä, että tämä sähköinen maailma jollakin aikavälillä tarvitsee / saa seurakseen sähköisen ympäristön, jossa myös kiinteistökaupat voidaan tehdä.

Hiukan pitemmälle asiaa pohtien tämä tuleva kokonaisuus mahdollistaa muutaman vuoden sisällä kokonaan sähköisen luotonanto- ja vakuusjärjestelmän rakentamisen?

Mitä voidaan jo nyt tehdä? Jo tällä hetkellä voidaan kiinteistökauppa tehdä myyjän niin halutessa täysin sähköisesti maanmittauslaitoksen kauppajärjestelmässä. Myyjä laatii järjestelmässä vahvan tunnistautumisen jälkeen luonnoksen kauppakirjasta, jota ostaja pääsee lukemaan / kommentoimaan omien tunnustensa perusteella. Kun ostaja 30 vrk:n sisällä omilla tunnuksillaan hyväksyy myyjän kauppakirjaluonnoksen, syntyy kauppa – ilman yhtään paperia ja kaupanvahvistajaa.

Mitä tehdään – vielä – tällä hetkellä? Ainakin pääosassa kiinteistönvälitysliikkeitä kiinteistön kauppakirjat laaditaan vielä perinteisesti suomalaiselle paperille, luetaan ja allekirjoitetaan sekä vahvistutetaan julkisella kaupanvahvistajalla.

Alallamme tulee kuitenkin olla valmiudet käyttää yllä kuvattua sähköistä maailmaa. Eturintamassa sähköinen järjestelmä lienee käyttökelpoisin kiinteistöjen esisopimuksissa ja ns. kaukokaupoissa ts. kaupoissa, joissa jompikumpi / joku kaupan osapuolista on esim. ulkomailla.

Sähköistystä hiukan ”kauhullakin” odotellen – tämä sähköinen maailma vaatii kaikilta kaupassa mukana olevilta entistä aktiivisempaa roolia kaupan tarjousvaiheessa sekä kauppakirjaan tutustumisvaiheessa. Omasta puolestani uskon ja luotan sekä kv-alan että kaupan osapuolten menestyvän myös tässä uudistuvassa kauppaympäristössä.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search