Itsemyyjät ja referenssit välittäjän ajatuksissa.

 In 2017
opkk-pohjoissavo-juristiblog-1

Itsemyyjä on henkilö, joka jossakin mediassa markkinoi kotiaan – ilman kiinteistönvälittäjän mukana oloa prosessissa. Tällaiseen menettelyyn on omistajalla aina jokin syy – jota tulee luonnollisesti ammattilaisvälittäjän kunnioittaa.

Hyvän välitystavan mukainen tapa ammattilaisen toimia: Halutessaan tarjota kv-palvelua tällaiselle itsemyyjälle, tulee välittäjän selkeästi kertoa, että hän on tarjoamassa myyjälle nimenomaan välityspalvelua. Tässä yhteydessä on myyjälle selkeästi kerrottava palvelua koskevat perustiedot, joihin kuuluu palvelun hinta.

Ostajaehdokkaaksi tekeytyminen: Joskus kv-alalla toimivalta – valitettavasti – menee puurot ja vellit sekaisin: Välittäjä tekeytyy ostajaehdokkaaksi, vaikka tarkoituksena ei suinkaan ole asunnon ostaminen vaan myyjän saaminen toimeksiannon tekijäksi. Tällainen toiminta on yksiselitteisesti hyvän välitystavan vastaista. Sen lisäksi tällainen toiminta ei anna välittäjästä rehellistä eikä ammattimaista kuvaa.

”Ei välittäjille”-ilmaisu: Hyvän välitystavan mukaista ei ole myöskään ottaa yhteyttä asuntoa myyvään, joka on omassa ilmoittelussaan kirjannut maininnan ”ei välittäjille”. Ainoana poikkeuksena on tilanne, jossa välitysliikkeellä on tämän tyyppisestä kohteesta – sinänsä harvinainen – ostotoimeksiantosopimus ja asuntoa myyvään henkilöön ollaan yhteydessä kysyäkseen tietoja ostajaa varten.

Oman onnistuneen toiminnan markkinointi: Mikään ei kiellä ”nostamasta omaa häntää” myös kv-toiminnassa. Välitysliike voi käyttää tällaisessa referenssimarkkinoinnissa myös kauttansa myytyjä kohteita. Ilmoittelussa voidaan luettelonomaisesti kertoa myydyistä kohteista, kun ilmoittelussa käy selvästi ilmi, että kohteet ovat myytyjä. Lisäksi myydyt ja vielä myynnissä olevat kohteet tulee pitää selvästi erillään. Myydyn kohteen referenssinä käyttämiseen tulee saada sekä myyjän että ostajan nimenomainen suostumus. Lisäksi referenssimarkkinoinnissa tulee kertoa, milloin kohteet on myyty.

Innovatiivisuus kv-liikkeen markkinoinnissa: Joidenkin ihmisten mielissä ja silmissä kv-liikkeiden markkinointi näyttää tylsältä ja ”virkamiesmäiseltakin”. Tähän ei ole syynä alan ammattilaisten innovaatiokyvyn suoranainen puute vaan osittain lainsäädännön kohdeilmoittelulle asettamat verrattain selvät rajat. Ns. asuntotietoasetus velvoittaa ilmoittamaan tietyt perusasiat kohtuullisen tarkassa muodossa kaikenlaisessa ja kaikissa kanavissa tehdyssä kohdemarkkinoinnissa. Nämä säännökset koskevat tänä päivänä niin muodikasta somemaailmankin markkinointia.

Vaikka elämme kuulemma jonkinlaista normienpurkutalkooaikaa, on ihmiselämän suurimpien ostosten parissa syytä olla kohtuullisen tarkka myös markkinoinnissa ja kohteen kuntoa koskevissa ilmaisuissa. Tällä tavalla toimittaessa vältytään joskus ikäviltäkin pettymyksiltä, kun ostettu koti ei olekaan siitä markkinoinnissa kerrotun kuntoinen. Hyvä markkinointi ja myös sen antaman kuvan mukainen toiminta on vastuullista ja ammattimaista toimintaa. Omasta puolestani kiitän kuluneesta asuntokauppavuodesta ja toivotan turvallisia ja elämyksiä tuottavia asuntokauppoja myös tulevalle vuodelle!

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search