Hyvä välitystapa joustavana normistona 2022

 In 2022
op-koti-hyva-valitystapa-joustavana-normistona-2022-web

Ohje hyvästä välitystavasta antaa sisällön kv-lainsäädännön asettamalle velvoitteelle noudattaa kaikessa kv-toiminnassa hyvää välitystapaa. Normisto muuttuu maailman ja ratkaisukäytännön muuttuessa.

Muutama viikko sitten em. ohjetta päivitettiin muutamalla sangen ajankohtaisella asialla, joita käsittelen lyhyesti tässä kolumnissa.

Kv-liike ei saa enää laatia ns. vastuunrajoituslausekkeita ts. lausekkeita, joilla rajoitetaan myyjän lakimääräistä vastuuta kaupan kohteen kunnosta. Tällaisen ehdon tulee sisältyä jo markkinointiasiakirjoihin. Itse vastuunrajoituslausekkeen laatiminen tulee antaa kv-liikkeen ulkopuolisen lakimiehen tehtäväksi.

Kv-liikkeen ei tule myöskään laatia myynnissään olevan kohteen hallinnanjakosopimusta eikä asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä.

Kauppakirjaan saadaan kirjata kaupan osapuolten sotu, puhelinnumero ja sähköposti. Tämä kaupan ehtojen täyttämiseksi sekä mahdollisen reklamaation tekemiseksi. Jos asiakkaalla on turvakielto (osoitteen luovuttamisessa), tulee hänen kertoa asiasta kv-liikkeen edustajalle. Kv-liikkeen tulee aina saada asiakkaan osoitetieto (esim. PL).

Sitten varsin ajankohtaiseen teemaan ts. sähkön kulutuksen ilmoittamiseen markkinoinnissa: Asunnon osalta tulee aina ilmoittaa historiatietoon (minimissään 12 kk:n jaksolta) perustuen sähkön kustannukset. Siis euromääräinen summa sekä sähkön siirrosta että kulutuksesta asunnossa nykyisin asuvan kulutuksen mukaan. Tämä on varsin mielenkiintoinen Asuntotietoasetuksen asettama velvoite, sillä tässä asiassa historia ei todellakaan kerro ”totuutta” tulevien sähkölaskujen summista. Asetusta säädettäessä ei ole osattu ennakoida nykyisen kaltaista tilannetta sähkömarkkinoilla. Tästä huolimatta pelkillä kWh-tiedoilla asuntoa markkinoiva rikkoo sekä asetusta että hyvää välitystapaa.

Hyvän välitystavan ohjeen päivityksessä on otettu kantaa myös erilaisia henkilötietoja sisältävien asiakirjojen (esim. perukirja) esittämisestä/tietojen peittämisestä. Henkilötietojen kanssa on aina oltava tarkkana. Henkilötietojen luovuttamisen ”aikarajana” on tarjouksen hyväksyminen: Siihen saakka henkilötiedot tulee peittää tarjousta suunnittelevalta, mutta antaa ne hänelle tarjouksen tultua hyväksytyksi. Ideana on tässä se, että ennen tarjouksen hyväksymistä tarjoaja ei ole myyjän sopimuskumppani, mutta tarjouksen hyväksymisen jälkeen on.

Ennen tarjouksen hyväksymistä perukirjan kv-liikkeeseen toimittaneella on oikeus peittää perukirjasta ”myyntiin kuulumattomat tiedot”. Tarjouksen hyväksytyksi tulemisen jälkeen perukirja tulee luovuttaa ostajalle sellaisessa muodossa, että hän saa saantonsa kirjatuksi.

Em. asioista saattaa asiakasrajapinnassa tulla keskustelua. Ammattimaisesti toimiva kv-liike/sen edustaja noudattaa toiminnassaan lakia ja hyvää välitystapaa kaikissa olosuhteissa. Tällä tavalla asiakkaille tuotetaan oikeanlaista markkinointia päätöksen tekemisen pohjaksi sekä saadaan aikaan turvallinen kauppa.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

juristiblogi-key
Recent Posts

Start typing and press Enter to search