Ehdollisesta tarjouksesta

 In 2016
pekka-linna-juristiblogi-27

Elävän elämän realiteetti: Usein asuntojen kaupat ovat ”ketjuissa”: Asuntoa ostavan nykyinen asunto tulisi saada myytyä, jotta uusi asunto voidaan ostaa. Tämän nykyisen asunnon ostajalla taasen saattaa olla oma asunto, joka tulisi myydä ennen seuraavan asunnon ostamista. Jne. Asuntokauppojen ketju voi olla toisinaan kovinkin pitkä. Tarkastelen seuraavassa vain asunto-osakkeiden tarjousprosessia ja tilannetta, jossa prosessissa on mukana kiinteistönvälittäjä.

Asunto-osakkeen tarjous oman asunnon myyntiehdolla: Tällaisessa tilanteessa tarjoaja tekee tarjouksen ehdolla, että hän saa myytyä oman asuntonsa. Vasta tämän jälkeen hän on valmis etenemään uuden kodin ostoprosessissa. Tällainen menettely on käyttökelpoinen ja hyvä, mutta siitä seuraa muutamia tarjouksen vastaanottajan, tarjoajan ja kiinteistönvälittäjän huomioitavia asioita.

Toimeksiantajan rooli: Myyjä voi luonnollisesti hylätä taikka hyväksyä tällaisen ehdollisen tarjouksen. Hylkääminen merkitsee sitä, että tämän tarjouksen pohjalta ei kumpikaan ole sidottu kaupantekoon. Asunnon myyntiä jatketaan kiinteistönvälitysliikkeen kanssa sovitusti.

Toimeksiantajan hyväksyessä tällä tavalla tehdyn ehdollisen tarjouksen, alkaakin mielenkiintoisempi vaihe: Oman asunnon myyntiehdolla tehtävässä tarjouksessa ei tule milloinkaan käyttää käsirahaa eikä vakiokorvausta, koska niiden käyttö ”lukitsee” tilanteen – kiinteistönvälittäjä ei voi ottaa vastaan muita tarjouksia ennen kuin em. rahallisten suoritusten vakuutuksella annettu/saatu tarjouksen kohtalo on ratkaistu.

Myyjällä on oman asunnon myyntiehdolla saamansa tarjouksen hyväksymisenkin jälkeen oikeus jatkaa asuntonsa myyntiä ja ottaa vastaan muita tarjouksia. Tämä avaa seuraavia haasteita sekä tarjouksen tehneelle että kiinteistönvälittäjälle:

Tarjouksen tekijän rooli: Tarjouksellaan henkilö kertoo ostavansa asunnon, jos saa omansa myytyä. Hän ei halua sitoutua (kaupalla) uuteen asuntoon ennen kuin nykyinen asunto on saatu myydyksi. Odotusaika oman myynnille ja uuden ostamiselle on ”tukalaa”: Jos myyjä saa tarjotusta kohteesta toisen, ehtoja vailla olevan, tarjouksen, jonka hän hyväksyy, ei ehdollisen tarjouksen tekijä saakaan tarjoamaansa kohdetta.

Kiinteistönvälittäjän roolista: Ehdollisen tarjouksen tehneelle on kiinteistönvälittäjän kerrottava tarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista ainakin seuraavaa: Tarjouksen kohteena olevan asunnon markkinointia jatketaan aivan normaalisti. Omistajalla on mahdollisuus ottaa vastaan ja hyväksyä/hylätä tehtyjä tarjouksia. Jos muu kuin tällainen ehdollinen tarjous hyväksytään, ei ehdollisen tarjouksen tehnyt saakaan havittelemaansa uutta kotia.

Viimeksi mainitussa tilanteessa tarjoajan asema voi muodostua hankalaksi, jos hän on antanut oman nykyisen asuntonsa kiinteistönvälittäjälle markkinoitavaksi. Hän on voinut hyväksyä omasta kodistaan tarjouksen käsirahallisena/vakiokorvauksellisena – hän menettää tällaisen rahamäärän, jos hän tarjouksen hyväksyttyään ei teekään kauppaa.

Edelleen hän joutuu maksamaan omalle kiinteistönvälittäjälleen välityspalkkion, jos hänen myyntiin antamistaan asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista on saatu toimeksiannossa sovitun mukaisen myyntihinnan mukainen taikka omistajan hyväksymän suuruinen tarjous.

Lopuksi: Onnistuneessa ehdollisen tarjouksen tapauksessa koko ketju purkautuu onnellisesti. Tällaisessa tilanteessa niin myyjät, ostajat kuin kiinteistönvälittäjät ovat tyytyväisiä. Vastaavasti, jos ketju ei purkaudu onnellisesti, on asuntomarkkinassa liikkeellä useita enemmän ja vähemmän tyytymättömiä.

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search