Auktorisoiduista arvioitsijoista

 In 2018
auktorisoiduista-arvioitsijoista-op-pohjoissavo-web

AKA: Auktorisoitu kiinteistöarvoitsija (AKA) on henkilö, jonka Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta on hyväksynyt arviointiasiantuntijaksi. Tällaisia henkilöitä on vain muutama sata koko Suomessa. AKA-tasoista arvioitsijaa tarvitaan, kun tarvitaan puolueetonta, ammattitaitoista sekä pitkän arviointikokemuksen omaavaa arvioitsijaa elämän eri haastetilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esim. vaikeat kiinteistöarvioinnit, riitatilanteet sekä laajat arviointikokonaisuudet.

Kuka voi hakea AKA-kokeeseen?: AKA-kokeen keskuskauppakamari järjestää kerran vuodessa. Kokeeseen ei pääse kuka tahansa vaan siihen haetaan arviointilautakunnan asettaman hakuajan puitteissa. Kokeeseen pääsevällä tulee olla pitkä arviointikokemus, joka osoitetaan hakemuksessa luettelolla kahden (2) hakuajankohtaa edeltävän vuoden aikana tehdyistä arvioista, työnantajan edustajan antamalla todistuksella em. tietojen paikkansa pitävyydestä sekä selvityksellä asianmukaisesta tutkinnosta. Tällaisiksi tutkinnoiksi hyväksytään alempi korkeakoulututkinto + vähintään viiden (5) vuoden työkokemus kiinteistöjen hintamaailmaan ja hinnanmuodostukseen liittyen esim. kiinteistönvälittäjänä. Toisena vaihtoehtona on ylempi korkeakoulututkinto + vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus em. työtehtävissä. Jos hakijalta puuttuu arviointitoimintaan relevantti koulutus, voidaan tämä edellytys korvata erityisestä syistä vähintään kymmenen (10) vuoden arviointikokemuksella. Luonnollisesti hakija ei saa olla konkurssissa eikä edunvalvonnan alaisena.

AKA-koe: Kokeeseen päästäkseen tulee hakijalla olla koetta edeltävänä vuotena useita kymmeniä vaativina pidettäviä arviointeja. Itse koe on haastava – siitä pääsee vuosittain läpi vain harva. Koetta on useamman tasoista – vaativin johtaa YleisAKA- ja KHK-pätevyyteen. Keskuskauppakamari pitää luetteloa AKA-arvioitsijoista.

Pätevyyden säilyminen: Jotta kerran saavutettu auktorisointi säilyy, tulee AKA-arvioitsijan tehdä vuosittain riittävä määrä arvioita sekä noudattaa hyvää kiinteistöarviointitapaa. Arvioitsijan tulee vuosittain raportoida tekemistään arvioinneista keskuskauppakamarin arviointilautakunnalle. Riittämätön määrä riittävän tasoisia arviointeja merkitsee auktorisoinnin menettämisen riskiä. Arvioitsijan tulee myös pitää osaamisensa ajan tasalla riittävällä kouluttautumisella.

Lopuksi: Arvioinneissa kuten muussakin kiinteistönvälitykseen liittyvässä palvelussa on monen tasoista palveluntuottajaa. Palvelun laatu ja hinta kulkevat usein käsi kädessä. AKA-arvioitsijoiden osalta ammattitaitoa ja laatua turvaavat vaativa hakuprosessi, haastava koe, tiivis seuranta sekä asiakkaiden(kin) tiukahko toiminnan arviointi.

Markkinassamme on tarjolla useita AKA-tason arvioitsijaa, joten erilaisiin tarpeisiin riittää tekijöitä. Arviointeja kannattaa teettää ammattilaisilla, jotta arvioinnit olisivat ammattimaisesti tehtyjä. Arviointi pohjautuu aina osittain myös arvioitsijan subjektiiviseen käsitykseen, joka perustuu toisaalta vankkaan kokemukseen, vahvaan markkinanäkemykseen sekä myös laajaan elämänkokemukseen.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search