ASREK-hanke yhtenä hallituksen kärkihankkeena

 In 2017

Vuosikymmenen hanke: Vuoden 2017 alusta on aloitettu useamman ministeriön hallinnonalalle vaikuttavan ASREK-hankkeen toteuttaminen. Hanke on yksi nykyisen hallituksemme kärkihankkeista, vaikkakaan sitä ei mitenkään ehditä saada käytännön toimien osalta maaliin nykyisellä hallituskaudella. Kuitenkin isotkin hankkeet tulee aina jossakin vaiheessa aloittaa. Valmista tullee 2020-luvubn alkuvuosina.

Hankkeen yhteiskunnalliset tavoitteet: Tavoitteena on parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajatietojen saatavuutta, luotettavuutta ja kattavuutta. Nykyisellään nämä tiedot ovat ”sirpaleina maailmalla” eri tahoilla, erilaisessa muodossa – osittain epätäydellisinä ja ajoittain selkeän virheellisinäkin. Edelleen tavoitteena on luoda edellytykset tässä digitalisoituvassa maailmassa asuinhuoneistoihin liittyvän asioinnin ja palvelujen digitalisoinnille. Lopuksi on tavoitteena tehostaa markkinoita ja luoda mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Mitä tämä tavoite vaatii käytännössä? Jotta em. tavoitteet voitaisiin saavuttaa, tulee seuraavien edellytysten toteutua:

  • Osakehuoneistojen tulee olla yksilöityjä;
  • Paperisista osakekirjoista tulee luopua ja korvata ne sähköisellä merkinnöillä ao. rekisterissä;
  • Osakkeiden vaihdannalle ja niitä vakuuksina käytettäessä omistajamerkinnöille tulee taata julkinen luotettavuus;
  • Yhden palvelun kautta tulee saada asunto-osakeyhtiöiden ja niiden omistamissa rakennuksissa olevien huoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeiden arvoon keskeisesti vaikuttavat tekniset ja taloudelliset tiedot.

Minkälaisilla prosesseilla em. mahdollistuu? Tämä kaikki vaatii asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden vakuuskäsittelyssä sähköisiä toimintamalleja – esim. panttausmerkinnöissä. Saantojen kirjaamisen tulee olla julkisesti luotettavaa ja tehokasta. Kauppaan perustuvissa omistajanvaihdoksissa saannot tulee voida kirjata viivytyksettä. ASREK-järjestelmä rakennetaan kansalliseksi arkkitehtuuriltaan ja palveluväylältään. Järjestelmän ylläpito ja tietopalveluprosessit hyödyntävät erilaisia viranomaisrekistereitä ja erilaisia muita rajapintoja. Mielenkiintoista on nähdä, mikä on se toimijataho (isännöintiyrityksetkö?), jotka ovat keskeisessä roolissa tässä tiedon valtaväylässä.

Unelma välittäjän työssä: Kun ASREK-kokonaisuudessaan on valmis, vapautuu välittäjä soittelemasta / tilailemasta erilaisia asunto-osakeyhtiöön ja sen osakkeisiin liittyviä asiakirjoja eri tahoilta; selvittämästä tietojen oikeellisuutta; etsimään paperista osakekirjaa milloin mistäkin; teettämään siirtomerkintöjä paperisiin osakekirjoihin ts. välittäjälle jää enemmän aikaa itse hankinta- ja myyntityöhön. Odotan innolla ja avoimin mielin tätä paperityötä helpottavaa aikaa. Tällä hetkellä todellisuus asunto-osakemaailmassa ei ole optimaalinen, sillä alalla ja tietojen ”päällä” toimii valitettava erilaisilla tavoilla, edellytyksillä ja tuloksilla toimivia tahoja. ASREK-hanke tulee osaltaan karsimaan asunto-osakeyhtiöiden joukosta ja niiden parissa toimivista henkilöistä osan. Ammattilaistoiminnalle tulee entistä enemmän tilaa. Toivottavasti hanke valmistuu konkreettiseen käyttöön ennen kuin olen eläkkeellä.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

Recent Posts

Start typing and press Enter to search