Asiakkaan tunnistaminen

 In 2017
pekka-linna-juristiblogi-36

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen: Kiinteistönvälitysliikkeet ovat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (rahanpesulain) tarkoittamia toimijoita – samoin kuin esim. pankit ja asianajotoimistot. Jotta käytännön elämän asiakasrajapinnassa ei tulisi kiusallisia tilanteita, avaan seuraavassa lyhyesti, mitä em. lain vaatimukset käytännössä tarkoittavat.

Asiakkaan tunnistaminen: Välitysliikkeen on tunnettava asiakkaansa ryhtyessään tämän kanssa sopimussuhteeseen. Tarvittaessa välitysliikkeen on selvitettävä tosiasiallinen edunsaaja – kuten yhteisömuodossa toimivan toimeksiantajan ”taustalla” olevat määräysvallan käyttäjät ts. luonnolliset henkilöt sekä mm. toimeksiantajakuolinpesän osakkaat, valtuutustilanteissa valtuuttaja. Yksinkertaistaen kauppahinnan lopullisena saajana oleva luonnollinen henkilö tulee tunnistaa – viimeistään siinä vaiheessa, kun rahaa liikkuu. Tunnistaminen toteutetaan luonnollisen henkilön osalta tiedustelemalla hänen henkilötietonsa ja vertaamalla niitä asiakkaan esittämään tunnistamisasiakirjaan. Yhteisöt tunnistetaan erilaista yhteisörekistereistä (mm. kaupparekisteri, yhdistysrekisteri ja säätiörekisteri). Tarvittaessa pyydetään yhteisöltä kirjallinen selvitys sen määräysvallan käyttäjistä.

Tunnistamisen dokumentointi: Kun asiakas on tunnistettu, todennetaan tunnistaminen lainsäädännön hyväksymistä asiakirjoista. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. passi, kuvallinen kelakortti, poliisin antama henkilökortti ja valokuvallinen ajokortti. Dokumentointi tapahtuu käytännössä kirjaamalla toimeksiantoasiakirjoihin asiakirjan yksilöintitiedot taikka ottamalla kopio asiakirjoihin tunnistamisasiakirjoista.

Pakotelistatarkistukset: EU:ssa on erityinen pakotelista, jolle henkilö voi joutua tietyillä perusteilla. Tällaisen henkilön kanssa ei EU:n alueella voida tehdä oikeustoimia. OP Ryhmässä toimivat OP-Kiinteistökeskuksen on ohjeistettu tekemään pakotelistarkistus kaikista muista paitsi OP Ryhmän asiakkaista.

Miksi tällainen ”byrokratia”? Meistä kukaan ei varmasti halua olla edistämässä rahanpesua taikka terrorististä toimintaa missään päin maailmaa. Kukaan meistä ei myöskään halua ottaa vastaan tarjousta taholta, jota ei sitten tarjouksen hyväksymisen jälkeen olekaan olemassa. Edelleen kukaan meistä ei halua olla mukana sellaisessa kauppaprosessissa, joka myöhemmin menee viranomaistutkintaan ja johon siitä syystä tulee mutkia.

Vaikka tällainen tunnistamis-, dokumentointi- ja pakotelistarkistustoiminta saattaa tuntua käytännön suomalaisessa arjessa ylimitoitetulta, on kyse asiakkaan parhaasta. Kun jokainen kiinteistönvälitysliike ja siellä työskentelevä ottaa tämän toiminnan osaksi toimintaprosessiaan, ei asia aiheita kenellekään ylitse pääsemättömiä ongelmia.

Toimintatavan vakiinnuttamisen motiivina olkoon vuoden 2017 alussa voimaan astuneen lainmuutoksen kohtuullisen kovat sanktiot – aivan henkilötasolle vietyinä. Järkevimpänä tapana hoitaa tämäkin asia kuntoon on rangaistuksen pelon sijasta oppia hoitamaan asia ”selkärankatasolla”.

 

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search