Asbestihaasteita asuntomarkkinassa

 In 2016
pekka-linna-juristiblogi-48

Asbesti oli hyvä aine käyttää, mutta vaarallinen hengittää: Suomessa on käytetty asbestia rakentamisessa 1930-luvulta vuoteen 1994, jolloin sen käyttö kiellettiin. Asbesti oli ominaisuuksiltaan hyvä, joten sitä on paljon esim. eristeissä ja saumaus- ja kiinnitysaineissa. Kiinteästi paikallaan olevana se on suhteellisen vaaraton, mutta ”pölyyntyneenä” erittäin vaarallinen hengittää.

Asbestin kanssa ei saa kuka tahansa askarrella: Asbestin tultua aikanaan todetuksi vaaralliseksi, on sen käsittelyä säädelty kohtuullisen tarkasti. Remontti- ja erityisesti purkutöissä sen olemassa oleminen on tullut selvittää, ja purkutöitä ovat saaneet tehdä vain koulutuksen ja luvan tähän työhön saaneet ammattilaiset. Tämä on ollut hyvä ja kannatettava järjestely.

Uusi asbestilaki voimaan 01.01.2016: Kuluvan vuoden alussa astui voimaan uusi laki, joka laajentaa selvittämisvelvollisuutta, tiukentaa asbestitöitä tekevien vaatimuksia sekä laajuudessaan ja perusteellisuudessaan aiheuttaa pulmia 1930-1994 valmistuneiden rakennusten purkutöiden parissa toimiville.

Asbestiasiat asuntokaupoissa / asunto-osakeyhtiöt: Asunto-osakeyhtiömuotoisissa asunnoissa (pääosa kerros/rivitalot) asbestiasiat tulee ottaa huomioon niin yhtiön kuin osakkaan vastuulla olevissa tiloissa/rakenteissa. Esim. putki-, pesutila- ja keittiön(kin) laatoitusremonteissa tulee ennen purkutöitä vaativia remontteja selvittää, onko korjattavalla alueella asbestia. Jos on, tulee työ tehdä asbestipurkutyönä kaikkine siihen liittyvine selvittämis-, ilmoitus-, suojaus- ja mittaustoimineen. Näistä aiheutuu luonnollisesti lisäkustannuksia suunniteltuun remonttiin – esim. pesutilaremontin yhteydessä.

Nykyisellään tällaisesta asumiskokonaisuudesta asuntoa ostavan on hyvä tiedostaa mahdolliset lisäkustannukset ”asbestipitoisissa” kohteissa. Erityisesti on hyvä tutkia, mitä isännöitsijän antamissa asiakirjoissa on näistä asioista kirjoitettu.

Asbestiasiat asuntokaupoissa / rakennetut kiinteistöt: Tämän kappaleen asiat koskevat lähinnä omakotitaloja, joissa asbestin olemassaolon selvitysvastuu on viime kädessä tällaisen kohteen omistajalla. Asbestilaki koskee sanamuotonsa mukaan myös ulkoilmassa tapahtuvia rakennuksen ulkoisten osien (esim. katon kate / seinän kate) purkamista, jos niissä on mahdollista olla asbestia. Monessa vanhassa kattokatteessa näin on. Edelleen asbestia on yleisesti hiukankin vanhempien talojen putkien eristeenä.

Tällaista omakotitaloa ostavan on hyvä tiedostaa asbestihaaste, varautua asbestilain mukaisiin toimiin sekä varata asbestipitoisten rakennusosien uusimisessa lisäkustannuksiin.

Käytännön elämä jatkossa: Asbestilaki on yksi normi muiden joukossa. Se tulee ottaa asuntokaupoissa riittävällä vakavuudella huomioon, mutta siitä(kään) ei kannata tehdä elämää suurempaa kysymystä. Käytetyissä hiukankin vanhemmissa rakennuksissa on hyvä ennen kauppa teettää asiantuntevan tahon kuntotarkastus, jonka yhteydessä taikka lisätutkimuksissa voidaan asbestin olemassaoloa pyrkiä selvittämään. Tällaisilla etukäteistutkimuksilla vähennetään myöhemmin mahdollisesti edessä olevia selvityksiä, riitoja sekä riitelemisen aiheuttamia kustannuksia.

Pekka Linna, varatuomari, LKV

op-kiinteistokeskus-juristin-blogi
Recent Posts

Start typing and press Enter to search